Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

AGRAFA NEWS -Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η
οποία, σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022, β) την αρ. πρωτ. 46681/13.07.2022 ενημέρωση
ΥΠΕΣ , γ) την αριθμ. 429/12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 850/13.3.2020) για τις τηλεδιασκέψεις και δ) την αρ.
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/14.07.2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης
και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα e:Presence.gov.gr (
https://epresence.gov.gr), την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00
πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο

YouTube
.


Απολογισμός των συμμετοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Επιχειρηματικές
Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα έτους 2022- Α ́ εξάμηνο 2022
καθώς και σε λοιπές δράσεις επιχειρηματικότητας.

Θέμα 1ο
Επικύρωση πρακτικών της της 12ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 17.06.2022
και 13ης τακτικής συνεδρίασης της 28.06.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας.

Εισηγητής
κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 2ο
Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2022.

Εισηγητής
κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Θέμα 3ο Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση έξι
(6) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299,6
MW [συνολικά 58 ανεμογεννητριών (Α/Γ)] στη θέση «Νότια Σκύρος - Όρος Κόχυλας» του
Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και την ηλεκτρική τους Διασύνδεση στο
Ηπειρωτικό Σύστημα.

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 4ο
Έκφραση γνώμης για την ̈Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη Γραμμή
Μεταφοράς υψηλής τάσης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου
Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 651MWel της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E.

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 5ο
Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση
των περιβαλλοντικών όρων σχετικά την επέκταση κατά 160 κλίνες του υφιστάμενου
ξενοδοχειακού συγκροτήματος «CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ», (κατηγορίας 4*),
δυναμικότητας 858 κλινών και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων,
το οποίο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Γρεγολίμανο της Τ.Κ. Λιχάδος, Δ.Ε.
Λιχάδος του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 6ο
Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 7ο
Έκφραση γνώμης για την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΑΚΙΑ», ΤΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΠΛΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ &
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 88,2 MW, ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΡΑΒΕΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε.
ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 63 MW, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ,
ΕΡΕΤΡΙΑΣ & ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 8ο
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής της «Μονάδας Διαχείρισης
Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευομένων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας»

Εισηγητής
κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
Θέμα 9ο
5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εισηγητής
κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 10ο
Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανασυγκρότηση
της σύνθεσής του.

Εισηγητής
κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ