Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

AGRAFA NEWS-Εκδήλωση Παρουσίασης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στην Π.Ε. Φωκίδας 18.07.2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκδήλωση Παρουσίασης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στις
Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στην Π.Ε. Φωκίδας

Τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 στο Ευπάλιο Φωκίδας και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
Δημοτικού Καταστήματος Ευπαλίου, συν-διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας και το Επιμελητήριο Φωκίδας, εκδήλωση παρουσίασης του Συνδέσμου στις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην Π.Ε. Φωκίδας.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυναν ο Βουλευτής Π.Ε. Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος
παρουσίασε συνοπτικά τον κυβερνητικό σχεδιασμό για μια βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη
και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς της.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γεώργιος Δελμούζος, ο
οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι η Π.Ε. Φωκίδας, ενδείκνυται για επενδύσεις
στον κλάδο της βιομηχανίας αφού, πρώτα, διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Σύντομο χαιρετισμό πραγματοποίησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευάγγελος Κούκουζας, ο οποίος έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην επόμενη ημέρα της βιομηχανίας στη Στερεά Ελλάδα, αναφέροντας ότι
η βιομηχανία αποτελεί από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, που
πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την καταπολέμηση της ανεργίας, την προστασία του
περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών.
Ιδιαίτερα, υπογράμμισε την αγαστή και πολυ-επίπεδη συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας
και του ΣΒΣΕ στο ζήτημα της ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων.

Ακολούθησε ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, ο οποίος τόνισε την εξαιρετική
σημασία της συγκεκριμένης εκδήλωσης για την περιοχή, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που
αυτή αντιμετωπίζει.

Τον κύκλο των επίσημων χαιρετισμών, ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας,
κ. Βασίλειος Αυγερινός, ο οποίος, αφού χαιρέτισε τη συν-διοργάνωση της εκδήλωσης, τόνισε
ότι η βιωσιμότητα της οικονομίας και η διαχείριση των όποιων κρίσεων, απαιτούν γρήγορες
και ανεξάρτητες λύσεις, με ανάδειξη πολιτικών σχεδιασμών, με συντονισμένες δράσεις για
25ης Μαρτίου 32, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 22620 56699
E-mail: info@svse.gr, Web: www.svse.gr

αποδοτικό τρόπο ανάπτυξης, με εκκίνηση χρηματοδοτικών εργαλείων προς αναπτυσσόμενες
και νεοφυείς επιχειρήσεις, με σεβασμό στο επιχειρείν και στην αναμφισβήτητη συμβολή των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη, καταλήγοντας στην ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με τον ΣΒΣΕ.

Οι κεντρικές ομιλίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με την ομιλία του Προέδρου του ΔΣ του ΣΒΣΕ,
κ. Πάνου Λώλου, ο οποίος παρουσίασε τον ΣΒΣΕ στους καλεσμένους εκπροσώπους των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην Π.Ε. Φωκίδας. Ο κ. Λώλος αφού τόνισε το ρόλο, την
αποστολή, τις δράσεις και τη δημόσια παρουσία μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων του
Συνδέσμου, εκπροσωπώντας τις βιομηχανικές και συναφείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, υπογράμμισε τις συντονισμένες προσπάθειες παρέμβασης του ΣΒΣΕ προς
τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται της βιομηχανικής δραστηριότητας
και μεταποίησης (π.χ. ενεργειακό κόστος, έλλειψη εργατικού δυναμικού) αναδεικνύοντας την
προστιθέμενη αξία εγγραφής μιας εταιρείας στον ΣΒΣΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΣΒΣΕ, κ. Ανδρέας Λουκάτος, παρουσίασε τη μέχρι τώρα
πορεία προγραμματισμού και σχεδιασμού της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από τον κ. Λουκάτο στα
περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ
Οινοφύτων, που μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ως «καλή πρακτική» και από άλλες Άτυπες
Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις στην ελληνική επικράτεια και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, με τις ευχαριστίες των εκπροσώπων του ΣΒΣΕ, κ.κ. Πάνου Λώλου
και Ανδρέα Λουκάτου, προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φωκίδας, κ. Βασίλειο Αυγερινό
για την εξαιρετική συνεργασία ως προς τη συν-διοργάνωση της εκδήλωσης και προς το
Δήμαρχο Δωρίδος, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη για την υποδειγματική φιλοξενία του.