Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

AGRAFA NEWS-Δημοπράτηση έργου άρδευσης 5.130 στρεμμάτων του αναδασμού Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                                   Λαμία, 18 Μαΐου 2022

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ικανοποίηση χαιρετίζει τη δημοπράτηση της κατασκευής του έργου: «Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας».

 

Το έργο,  συνολικού προϋπολογισμού 5.100.000 €, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 για τις «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

 

Μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 5.130 στρέμματα του αναδασμού Ορχομενού (στο βόρειο τμήμα - περιοχή Ι) θα αρδεύονται μέσω κλειστού κυκλώματος άρδευσης, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των Πηγών των Χαρίτων.

 

Με την επέκταση αυτή, τα συνολικά στρέμματα που θα εξυπηρετούνται με κλειστό κύκλωμα στον Ορχομενό θα ανέλθουν σε 13.175 επαθροιζόμενα στο υπάρχον δίκτυο της περιοχής ΙΙ, που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα του αναδασμού Ορχομενού, το οποίο λειτουργεί από ετών, προσφέροντας εξοικονόμηση νερού, αλλά και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

 

«Η επέκταση του κλειστού αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού, αποτελεί μέρος μιας σημαντικής πολιτικής υποδομών στον πρωτογενή τομέα που υλοποιείται στην Στερεά Ελλάδα.

 

»Σύντομα, ένα σημαντικό μέρος του κωπαϊδικού πεδίου -στα όρια του Δήμου Ορχομενού- θα αρδεύονται μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο, ικανό να εξυπηρετήσει τον αγροτικό κόσμο και παράλληλα να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση του υδάτινου πλούτου της περιοχής», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.