Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

AGRAFA NEWS-Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ


                                          Βουλευτής Ν. Ευρυτανίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

 

Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίσθηκε στην Βουλή των Ελλήνων στις 22/3/2022 και Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Νόμος 4915/24-3-2022 (ΦΕΚ Α 63): «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης σπουδαστών και σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, διατάξεις που επιλύουν, πάγια προβλήματα των πολιτών που έχουν σχέση:

-  Με την Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών (Μέρος Ζ Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας άρθρα 85-92),

 

- Την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των Δασωθέντων αγρών (άρθρο 93 που αντικαθιστά το άρθρο 67 του Νόμου 998/1979),

 

-  Την μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρα 47-55)  

 

                                   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022