Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

AGRAFA NEWS-ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΩΛΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ομιλία και απονομή τιμητικής διάκρισης του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, κ. Πάνος Λώλος, παρευρέθηκε
στη συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
28/2/22 στην Κηφισιά, και κατά την διάρκεια της οποίας έγινε εισήγηση με θέμα «Η
Βιομηχανική Ανάπτυξη ως Πολιτική Επιλογή».
Κατά την ομιλία έγινε αναφορά στην εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας, επισημάνθηκε η
συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, προσδιορίστηκε το εγχώριο περιβάλλον και οι
επενδυτικές απαιτήσεις, όπως διαμορφώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, παρατέθηκε το
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την βιομηχανία και αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι
προτεραιότητες για την ελληνική βιομηχανία στο μέλλον. Τέλος, τονίσθηκε η σημασία της
βιομηχανικής ανάπτυξης ως η πλέον ενδεδειγμένη, αξιόπιστη και μακροπρόθεσμα
συμφέρουσα πολιτική επιλογή.Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Πάνο Λώλο από τον
Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Κηφισιάς κ. Παναγιώτη Μαραγγέλη.