Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Εκλογική Απόφαση Βορίδη για την κατανομή χώρων κατά την προεκλογική περίοδο.


Την 16η Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 674/«15.2.2022») Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του αρ.10 του ν.4023/2011, για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Ειδικότερα, η Απόφαση Βορίδη περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες:

Α] «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα Δημοτικά Συμβούλια ενόψει βουλευτικών εκλογών»

Β] «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα Δημοτικά Συμβούλια ενόψει εκλογών Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Γ] «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα Δημοτικά Συμβούλια ενόψει εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Δ] «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα Δημοτικά Συμβούλια ενόψει διεξαγωγής δημοψηφίσματος»

Ε] «Τρόπος χρήσης των χώρων προεκλογικής προβολής»

ΣΤ] «Αποκατάσταση των χώρων προεκλογικής προβολής στην πρότερη κατάσταση»

 

Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης ορίζεται σε δύο έτη.https://www.airetos.gr