Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Χιλιαδούς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


 

                                                                         Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2022

 


 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Χιλιαδούς», του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας.

 

Το ρέμα Χιλιαδούς έχει παρουσιάσει κατά καιρούς περιορισμένες πλημμύρες στην εκατέρωθεν παρόχθια ζώνη. Διαπιστώνεται επίσης έντονη διαβρωτική δράση του νερού στην κοίτη και τα πρανή του ρέματος.

 

Αυτό θέτει σε κίνδυνο τις παρόχθιες εκτάσεις και τα τεχνικά έργα (δρόμοι, γέφυρες κλπ.) που ενδεχομένως είναι ανεπαρκή, όπως και τις καλλιέργειες και κάποιες κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται πλησίον του ρέματος μέχρι την παραλία.

 

Αντικείμενο της μελέτης, αρχικού προϋπολογισμού 299.055,20 €, είναι η οριστική οριοθέτηση του ρέματος και η μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιπλημμυρική μας προστασία στη Στερεά Ελλάδα, σχεδιάζουμε κρίσιμες παρεμβάσεις στο ρέμα της Χιλιαδούς, όπου έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν.

 

»Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ περίπου για την οριοθέτηση του ρέματος και τη μελέτη όλων εκείνων των αναγκαίων έργων, που θα θωρακίσουν την ευρύτερη περιοχή και θα αποτρέψουν καταστροφές σε κατοικίες και καλλιέργειες».

 

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Η αποτύπωση των ορίων και ο συνεπακόλουθος σχεδιασμός των έργων προστασίας των μεγάλων ποταμών και ρεμάτων της Π.Ε. Εύβοιας αποτελεί αναγκαιότητα και προτεραιότητα πρώτης γραμμής, στην προσπάθεια μας να  αναβαθμίσουμε την ανθεκτικότητα των οικισμών και υποδομών μας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.  Σειρά έχει η πανέμορφη Χιλιαδού, μια από τις σημαντικότερες σε ανάπτυξη και προοπτική παραλιακές ζώνες της ανατολικής Εύβοιας».