Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Συνάντηση εκπροσώπων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.

 
 

Οινόφυτα, 14/1/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.
Πάνο Λώλο, τον Α Αντιπρόεδρο κ. Πάνο Σκιαδά και το Μέλος κ. Βασίλειο Έξαρχο, επισκέφθηκε στις
13/1/22 τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα με αντικείμενο συζήτησης την
αύξηση των τιμών ενέργειας, τη σημαντική επιβάρυνση που αυτές επιφέρουν στο κόστος
παραγωγής της Ελληνικής Βιομηχανίας και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά της.


Η ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για το παραγωγικό αποτέλεσμα της
συζήτησης αλλά και τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση εξήγγειλε στις 7/1/22 με στόχο την στήριξη των
ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων απέναντι σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία οι συνέπειες
της οποίας αναφέρθηκαν αναλυτικά.


Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου ότι υφίσταται η πρόθεση συνέχειας
στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν κατά το υπόλοιπο του έτους και εφόσον δεν παρατηρηθεί
αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ενώ δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
θα συνεχίσει τις εντατικές προσπάθειες με σκοπό την έγκριση από την Ε.Ε. της επέκτασης για την
Αντιστάθμιση λόγω επιβάρυνσης από το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών
CO2 και της
διακοψιμότητας.


Όσον αφορά στο μέτρο Net
Metering και το αίτημα επέκτασης υποδομών, δικτύων και
αδειοδοτήσεων, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται σε
διαδικασία προετοιμασίας για την παρουσίαση προγράμματος μέσω του οποίου θα επιδοτείται το
κόστος σύνδεσης χωρίς περιορισμό στην απόσταση. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα επιδότησης
επενδύσεων που αφορούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση με
ταυτοχρονισμό.


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος προέβη σε μια σειρά προτάσεων με στόχο την ενίσχυση
του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και υπήρξε συμφωνία ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι
προϋπόθεση της αντιμετώπισης της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης και προς όφελος της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.


Κατά την διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Υπουργός εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την πορεία
της Ελληνικής Βιομηχανίας και τη διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας που θα συμβάλλει
στην περαιτέρω στήριξη και την ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας τη συμβολή της στη
διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη, την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας στην Στερεά Ελλάδα.