Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Την νομιμοποίηση των σπιτιών, οικοπέδων και χωραφιών που φαίνονται ως περιουσία της ΔΕΗ πέριξ της λίμνης των Κρεμαστών ζητάει ο Δήμος Αγράφων


Την νομιμοποίηση των σπιτιών, οικοπέδων και χωραφιών που φαίνονται ως περιουσία της ΔΕΗ πέριξ της λίμνης των Κρεμαστών ζητάει ο Δήμος Αγράφων.

 

Ειδικότερα στην επιστολή του προς τους Υπουργούς ΥΠΕΣ κ. Βορίδη και ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα o Δήμαρχος Αγράφων κ. Καρδαμπίκης αναφέρει :

 

«Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ  (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) με την κατασκευή του Φράγματος Κρεμαστών και ακολούθως της Λίμνης Κρεμαστών, πραγματοποίησε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε τεράστιες εκτάσεις, σε διάφορες χρονικές περιόδους, με αφορμή το δημόσιο όφελος και υπέρ της ασφαλείας. Οι απαλλοτριώσεις πραγματοποιούνταν με υπουργικές αποφάσεις βασισμένες στο Βασιλικό Διάταγμα του 1953 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και στη τότε σχετική νομοθεσία περί ιδρύσεως της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, το διάστημα 1959 - 1965 δηλαδή κατά την κατασκευή του Φράγματος.

Οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις συμπεριλάμβαναν τον χώρο που καταλαμβάνει η μάζα νερού της λίμνης, η οποία έχει χωρητικότητα 4.500.000.000 κ.μ. ,αλλά και πολλά στρέμματα επιπλέον αυτού, στα πρανή των βουνών που την περικλείουν. Η λίμνη των Κρεμαστών βρίσκεται μεταξύ των Νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις υπάγονται στις κοινότητες των νομών αυτών και συγκεκριμένα στους Δήμους Αγράφων και Αγρινίου. Οι δημότες αυτοί είναι που παραχώρησαν τις ιδιοκτησίες τους με πολύ μικρό αντίτιμο την δεκαετία του 60, έτσι ώστε σήμερα το Φράγμα Κρεμαστών να θεωρείται ένα από τα πιο παραγωγικά, με την ετήσια

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας να ανέρχεται στη τιμή των 1.430 GWh.

Οι εκτάσεις αυτές αν και απαλλοτριωμένες σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό της ΔΕΗ δεν οριοθετήθηκαν επί τόπου χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων αλλά και στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες, που φτάνουν τα όρια των δικών τους ιδιοκτησιών και που ξεκινούν τα όρια της ΔΕΗ.  Επίσης το κτηματολογικό διάγραμμα που συνοδεύει τις αποφάσεις απαλλοτριώσεις δεν κοινοποιήθηκε ή δεν αξιοποιήθηκε, όπως θα έπρεπε, από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ιδιοκτησίες με διάφορες χρήσεις, καλλιεργούμενοι αγροί, σταβλικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικοί χώροι αλλά και κατοικίες να υφίστανται νόμιμα μεν αλλά εντός άλλης ιδιοκτησίας. Στο πέρας αυτών των ετώνεκδόθηκαν οικοδομικές άδειες ανέγερσης κτισμάτων από την Διεύθυνση Πολεοδομίας,από Κοινότητες και από άλλους δημόσιους φορείς, δηλώθηκαν αγροί ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή ως εκτάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης και γενικά διεκδικήθηκε το δικαίωμα της κυριότητας επί των τεμαχίων αυτών.

Σήμερα, και μετά την δημοσίευση του Ελληνικού Κτηματολογίου, έγινε ευρέως γνωστό  ότι εκτάσεις επί των οποίων οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικαλεστούν την κυριότητας τους με νόμιμα μέσα (τίτλοι ιδιοκτησίας), που έχουν χρησιμοποιήσει με καλή  πίστη και για τις οποίες έχουν κατατεθεί, στην πάροδο των ετών αυτών, οι απαιτούμενες εισφορές, να υπάγονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ.

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του ορίου απαλλοτρίωσης της ΔΕΗ με εξασφάλιση των ιδιοκτησιών που κατέχονται και νέμονται νόμιμα αλλά και την δυνατότητα μελλοντικής

ανέγερσης νέων οικοδομών είτε κατοικίας είτε επαγγελματικής χρήσης».