Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Λιμάνι Ιτέας και σειρά λιμενικών έργων στο στάδιο της υλοποίησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 12 Νοεμβρίου 2021

 

ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Λιμάνι Ιτέας και σειρά λιμενικών έργων

στο στάδιο της υλοποίησης

Λιμενικά έργα και παρεμβάσεις καθοριστικής συμβολής για την ανάπτυξη της Π.Ε. Φωκίδας, όπως το λιμάνι της Ιτέας, μπαίνουν πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Σε αυτή την χρονική συγκυρία, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, την Άμφισσα, όπου μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Γιώργο Δελμούζο είχαν διαδοχικές συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη, αλλά και συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους συλλόγων και φορέων του τόπου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στη σύναψη εννέα προγραμματικών συμβάσεων με το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, τις οποίες συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η πρόεδρος του Λ.Τ. Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η υλοποίηση των κάτωθι ισάριθμων μελετών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και θα έχουν ως φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας:

1.     «Εκβάθυνση αγκυροβολιών Τροκαντερό και Κίρρας και τοποθέτηση πλωτών». Και τα δύο αγκυροβόλια χρήζουν εκβάθυνσης και επέκτασης της δυναμικότητάς τους με χρήση πλωτών εξεδρών. Επισημαίνεται, ότι μετά την παραχώρηση της Μαρίνας Ιτέας στο ΤΑΙΠΕΔ, αρκετά από τα σκάφη και ψαροκάικα που ελλιμενίζονται στην Μαρίνα, θα μεταφερθούν στο Αγκυροβόλιο Αγκάλης στην Ιτέα. Αντίστοιχα στην Κίρρα το Αγκυροβόλιο φιλοξενεί μόνο μικρά σκάφη.

2.     «Συγκοινωνιακά έργα στην παραλιακή οδό 28ης Οκτωβρίου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος». Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση και αναβάθμιση του οδοστρώματος, των ηλεκτρομηχανικών υποδομών και των εγκάρσια συμβαλλόμενων τεχνικών έργων. Επίσης, η αναβάθμιση – συμπλήρωση του οδοφωτισμού και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

«Αναπλάσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος στην περιοχή της Ιτέας». Το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας στη ΧΖΛ τυγχάνει σοβαρών ελλείψεων σε θέματα υποδομών και λειτουργικών στοιχείων. Ανάπλαση επιβάλλεται λόγω των αυξημένων διαβρώσεων που παρατηρούνται στις πλακοστρώσεις που βρίσκονται σε επαφή ή γειτνιάζουν του θαλασσινού στοιχείου. Επίσης, τα

1.     ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, αλλά και το όμβριων υδάτων, είναι απαρχαιωμένα και επικίνδυνα.

2.     «Επισκευή λιμενικών εγκαταστάσεων (κρηπιδότοιχοι και λοιπά) σε όλο το μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος». Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη στατικής μελέτης, γεωτεχνικής μελέτης, εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών και σύνταξης ΜΠΕ, με σκοπό την επισκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων (κρηπιδότοιχων και λοιπά) σε όλο το μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος.

3.     «Μελέτη ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας». Με βάση την υπό εκπόνηση μελέτη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας θα εκτελεστούν έργα προστασίας των ακτών από τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες.

4.     «Υποδομές για τη λειτουργία Υδατοδρομίου». Ο Λιμένας Ιτέας δεν έχει υποδομές λειτουργίας υδατοδρομίου. Σε συνδυασμο με την εγκριση του Λιμένα ως σημείου εισόδου (πύλη) Schengen κρίνεται απαιτητό να ολοκληρωθεί προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου η υλοποίηση εντός τόσο σημαντικού αναπτυξιακού έργου. Στόχος της σύμπραξης με το Λ.Τ. Φωκίδας είναι η σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων, λιμενικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικής και μελέτης ΚΕΝΑΚ κτιριακών έργων, καθώς και κυματικής μελέτης, με σκοπό την κατασκευή υποδομών για τη λειτουργία Υδατοδρομίου.

5.     «Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης τμημάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στην εκβολή του χειμάρρου Σκίτσα». Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη τοπογραφικής μελέτης, γεωτεχνικής μελέτης, στατικής μελέτης, υδραυλικής μελέτης τοπικής οριοθέτησης και οικολογικής μελέτης, με σκοπό την κατασκευή γέφυρας σύνδεσης τμημάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στην εκβολή του χειμάρρου Σκίτσα.

6.     «Αναπλάσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος στην περιοχή της Κίρρας». Η υλοποίηση της παρούσας Μελέτης έχει σαν Στόχος είναι η σύνταξη τοπογραφικής μελέτης, ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης φωτισμού και δικτύων, με σκοπό τις αναπλάσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος στην περιοχή της Κίρρας.

7.     «Ακτομηχανική μελέτη λοιπών περιοχών παρέμβασης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιτέας». Η μελέτη θα συμπληρώσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στις ακτές εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιτέας.

Επίσης, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένα Ιτέας, αφού μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαραίτητων εγκρίσεων. Το προς δημοπράτηση έργο προβλέπει την κατασκευή νέας προβλήτας για την πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιων μήκους μέχρι 220 μέτρων και έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό ύψους 6,2 εκατ. ευρώ στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.