Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-“Έξυπνες” ψηφιακές εφαρμογές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 03 Νοεμβρίου 2021

 


Ø  Χρηματοδότηση 1.022.020 € από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ø  Στόχος η έγκαιρη πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων, η αποτροπή εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών και η υποστήριξη των αγροτών.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη του έργου: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας - ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Με τη σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα εξασφαλίζεται χρηματοδότηση ύψους 1.022.020 € για την εκτέλεση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων».

Φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η εγκατάσταση ενός δικτύου 15 μετρητικών σταθμών (10 υδρομετρικών και 5μετεωρολογικών) σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία της Στερεάς Ελλάδας, για την παρακολούθηση μετρήσεων σχετικών με ύδατα (στάθμη, ταχύτητα παροχή, κ.λπ.) και με τις μετεωρολογικές συνθήκες, σε πραγματικό χρόνο, για την πρόληψη, την έγκαιρη προετοιμασία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μεταδιδόμενες από έντομα ασθένειες με την αξιοποίηση μοριακών, εντομολογικών, περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων».

Φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, τα οποία θα ενσωματώνουν πλήθος δεδομένων πεδίου από διαφορετικές πηγές και θα στοχεύουν στην πρόληψη και στον έλεγχο πιθανών επιδημιών νόσων μεταδιδόμενων με κουνούπια, στη στοχευμένη διαχείριση της καταπολέμησης των διαβιβαστών, στο σχεδιασμό δράσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και γενικότερα στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγείας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Εφαρμογές με χρήση τεχνολογιών Internet οf Things (ΙοΤ) για την υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής με καινοτόμα εργαλεία».

Φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνικών και  τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας, ή αλλιώς ευφυή γεωργία (smart farming), με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων ακριβείας για υπαίθριες και δενδρώδεις καλλιέργειες, τη διαδικτυακή διαχείριση και τον «έξυπνο» έλεγχο  θερμοκηπίων, συστημάτων βιοαισθητήρων εκτίμησης ευζωίας και προβλημάτων υγείας παραγωγικών ζώων κ.α.

Μετά την ένταξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Με καλό σχεδιασμό, σκληρή δουλειά των συνεργατών μας και την αμέριστη στήριξη του Αν. Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, εξασφαλίσαμε την πρώτη ένταξη πρότασής μας στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση τριών πραγματικά καινοτόμων δράσεων.

»Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την έγκαιρη πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων, την αποτροπή εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών και για την υποστήριξη των αγροτών μας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φιλοδοξεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και τις λεγόμενες “έξυπνες” ψηφιακές προσαρμογές, προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας και οικονομίας».