Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 416.393 € στην ΠΕ. Ευρυτανίας.

 


 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 24 Νοεμβρίου 2021

 


Μία ακόμη σύμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Π.Ε. Ευρυτανίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Η νέα σύμβαση, αρχικού προϋπολογισμού 416.393,22 €, προβλέπει καθαρισμούς ρεμάτων και άλλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκτελεστούν:

Ø  Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις των κοιτών των ρεμάτων επέμβασης, ώστε να απομακρυνθούν τα προϊόντα προσχώσεων και να επιτευχθεί η κανονική ροή του νερού των ρεμάτων.

Ø  Εκσκαφές θεμελίων για την έδραση των απαραίτητων πτερυγότοιχων που θα ανακατασκευαστούν, αλλά και των πτερυγότοιχων των νέων κιβωτιοειδών οχετών καθώς και επιχώσεις των πτερυγότοιχων και των κιβωτιοειδών οχετών.

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν τον Άγιο Νικόλαο, την Δυτική Φραγκίστα, και τα Εσωχώρια.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Θωρακίζουμε τον τόπο μας με μια σειρά παρεμβάσεων και αντιπλημμυρικών έργων, σε όλη την έκταση της Στερεάς Ελλάδας.

»Χρηματοδοτήσαμε και ξεκινούμε έργο ύψους άνω των 400.000 ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών στον Άγιο Νικόλαο, την Δυτική Φραγκίστα, και τα Εσωχώρια της Π.Ε.

Ευρυτανίας. Παρεμβαίνουμε προληπτικά, σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

 

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Άρης Τασιός δήλωσε: «Με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Ευρυτανίας, με σημειακές παρεμβάσεις σε κοίτες υδατορεμάτων που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, με έργα για την προστασία των υφιστάμενων τεχνικών, με κατασκευή νέων τεχνικών, αλλά και με εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης της κοίτης».