Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Ξεκινά νέο οδικό έργο στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη


                                                                         Λαμία, 14 Σεπτεμβρίου 2021

 


Προϋπολογισμού 900.000 €

Νέο οδικό έργο ξεκινάει στην Π.Ε. Ευρυτανίας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 900.000 €, με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας επί του  Επαρχιακού οδικού δικτύου των Δ.Ε. Κτημενίων και Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν την εξυγίανση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, την ανακατασκευή ή επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, την ανακατασκευή της οδοστρωσίας, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καθώς και  την αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί συστηματικός έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων  του οδικού δικτύου (φρεάτια, τάφροι ομβρίων, οχετοί κλπ)  και θα γίνει καθαρισμός αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Προβλέπεται επίσης ο καθαρισμός των ερεισμάτων, ρείθρων, όπως και η αφαίρεση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στην όμορφη Ευρυτανία υλοποιούμε με πολλαπλές παρεμβάσεις και εργολαβίες ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο βελτίωσης του ορεινού και -δυστυχώς- προβληματικού οδικού δικτύου.

»Ο στόχος μας είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και της προσβασιμότητας, ώστε να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός αυτός ο τόπος σε τουρίστες και παραθεριστές. Είναι μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις που αναλάβαμε έναντι των πολιτών της Ευρυτανίας και βήμα – βήμα, έργο – έργο την υλοποιούμε».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Αριστείδης Τασιός δήλωσε: «Με το συγκεκριμένο έργο προχωράμε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση του οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στην Δημοτική Ενότητα Φουρνά, με εργασίες που αφορούν σε αποκαταστάσεις βλαβών, σε κατασκευή τεχνικών, σε ασφαλτοστρώσεις, σε κατακόρυφη και  οριζόντια σήμανση και σε τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας του οδικού μας δικτύου.

»Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απαντούν και θεραπεύουν χρόνια προβλήματα της περιοχής και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».