Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

AGRAFA NEWS- Εγκρίσεις έργων και δράσεων ύψους 2,87 εκ € για την ΠΕ Ευρυτανίας .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Με την έγκριση νέων έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 2.870.101,60 € συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή, καθώς στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με δράσεις για την αγροτική οικονομία, με δαπάνες για την πολιτική προστασία και με έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού.

Συγκεκριμένα:

  1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 2.498.000,00 €

1.1   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021», προϋπολογισμού 370.000,00 €.

1.2   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2021», προϋπολογισμού 370.000,00 €.

Τα ανωτέρω έργα αφορούν σε σημειακές παρεμβάσεις που θα προταχτούν για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών μετά το πέρας της επόμενης χειμερινής περιόδου και θα αφορούν σε: επισκευή - αποκατάσταση μεμονωμένων φθορών ασφαλτοτάπητα, επισκευή - αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων οδοστρώματος με κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα, σε καθαρισμούς από προϊόντα καταπτώσεων φερτών υλικών, σε κατασκευή τεχνικών για την αποκατάσταση βλαβών και σε καθαρισμούς φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων από συσσώρευση βραχοτεμαχίων

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των

1.1   συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

1.2   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021», προϋπολογισμού 350.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας με στόχο τις σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών ώστε να αυξηθεί η οδική ασφάλεια

1.3   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 73.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Μαυρομάτας με στόχο τις σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεων ώστε να αυξηθεί η οδική ασφάλεια

1.4   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ», προϋπολογισμού 65.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου των Πετραλώνων με την κατασκευή τεχνικών ώστε να αυξηθεί η οδική ασφάλεια

1.5   «ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΙΚΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα της Σάικας του Δήμου Αγράφων, καθώς και στην κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

 

  1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 56.500,00 €

2.1   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 56.500,00 €.  Το βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος και της βόσκησης στα ορεινά λιβάδια της Ευρυτανίας, στην παραγωγή  κρέατος αρνιού  με λιγότερο εκατοστιαίο (%) λίπος, ανώτερη σύνθεση λιπαρών οξέων και γενικά ουσιών που προάγουν την ανθρώπινη υγεία. Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της προβατοτροφίας της περιοχής, στην ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και συνολικά της τοπικής οικονομίας, μέσω της ανάδειξης της αξίας και της ταυτότητας των προϊόντων κρέατος, ως εργαλεία για την πιστοποίηση τους (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΓΕ ή άλλο).

 

  1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 315.601,60 €
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΌ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

1.1   ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

1.2   «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΌ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 74.201,60 €.

1.3   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ 2021-2022», προϋπολογισμού 167.000,00 €.

Με έγκαιρο προγραμματισμό των δαπανών τόσο για την μίσθωση μηχανημάτων έργου όσο και για την προμήθεια άλατος, μεριμνούμε για την αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας και για τον επόμενο χειμώνα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών.

 

«Πιστοί στο πρόγραμμά μας, χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσουμε έργα και δράσεις για την Π.Ε. Ευρυτανίας. Έργα και δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτού του όμορφου τόπου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής «Η δύσκολη συγκυρία των καιρών με την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν σταματά την υλοποίηση έργων και δράσεων για την Ευρυτανία. Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε έργα που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής βρισκόμενοι δίπλα στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και να υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των προϊόντων της ορεινής μας κτηνοτροφίας»