Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

AGRAFA NEWS-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ-Κατερίνα Μπατζελή.

 


                                                                                                                       Λαμία ,26 Αυγούστου 2021

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                  Με το βλέμμα πλέον στην επομένη μέρα

«Καταθέτουμε τις αρχικές μας προτάσεις όπως αυτές παρουσιαστήκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τις οποίες και θα διεκδικήσουμε να ενταχθούν στα πλαίσια ενός δημιουργικού και συλλογικού διαλόγου, σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, στο πακέτο των πολιτικών  στήριξης και ανάπτυξης των πυρόπληκτων περιοχών», δήλωσε η κα Κατερίνα Μπατζελή.

Η ανάπτυξη που χρειάζεται η Βόρεια Εύβοια, πρέπει να είναι «πράσινη» αλλά όχι «πράσινης εκμετάλλευσης».

Για να επιτευχθεί  το σύνολο  των πολιτικών  και των παρεμβάσεων υπάρχουν αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να διασφαλιστούν  και ισχύουσες πρακτικές που πρέπει να αποφευχθούν.

 

Πρώτον: Ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας πρέπει να αλλάξει ριζικά.Επιβάλλεται να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την από κοινού αξιολόγηση και αναβάθμιση των εθνικών σχεδίων βάσει βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών. Απαιτείται μία σημαντική επένδυση στην πρόληψη.

 

Δεύτερον: Απαραίτητη προϋπόθεση ο καθορισμός ειδικών πολιτικών αλλά και του συνολικού προϋπολογισμού που θα διασφαλίζει την  σταδιακή και ολοκληρωτική υλοποίηση του προγράμματος.

Ο ενδοπεριφερειακός, διαδημοτικός στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις της κλιματική αλλαγής και την ανάγκη για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη στην Βόρεια Εύβοια.

Τρίτον: Η εφαρμογή της ενεργειακής δημοκρατίας, με τον θεσμό των ενεργειακών συνεταιρισμών ή συμμετοχικών ενεργειακών κοινοτήτων δημοτικών /συνεταιριστικων, είναι η μεγάλη πρόκληση.

Τέταρτον: Οι αγροτικοί και δασικοί συνεταιρισμοί, οι δασικής δραστηριότητας ΚΟΙΝΣΕΠ(Κοινωνικής Οικονομίας), τα σωματεία των ρετσινάδων, οι τοπικές κοινότητες, οι ενεργοί πολίτες και οι φορείς τους, τα επιμελητήρια, οι Δήμοι, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για ένα συλλογικό ,συμμετοχικό αναπτυξιακό, παραγωγικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Να συμμετέχουν «υποχρεωτικά» ,σε όλα τα μοντέλα, τις διαδικασίες και πολιτικές, εκείνων των  αναδασώσεων  και ανασυγκρότησης των περιοχών τους. Να συμμετέχουν ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ,ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ. Των ίδιων των περιοχών τους ,που δεν έχουν όλες  τα ίδια

χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά, εδαφολογικά, οικονομικά, παραγωγικά και δημογραφικά.

Πέμπτον: Σε συνεργασία με επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς  φορείς, να καταρτιστεί  ένα καινοτόμο σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στο σύνολο των περιοχών που έχουν πληγεί. Στόχος να είναι με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς χρονοτριβές, να επιτευχθεί η θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών καθώς το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο για την εκδήλωση πλημμυρών.

 

Έκτον: Συγκρότηση κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Β. Ευβοίας, με την διαδημοτική ,διαπαραταξιακή συμμετοχή της 

Αυτοδιοίκησης και πανεπιστημιακών φορέων της Περιφέρειας. Η Επιτροπή αυτή να συσταθεί άμεσα ώστε να συμμετέχει σε κάθε διαπραγμάτευση διαμόρφωσης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης και υλοποίησης του. Η διαφάνεια ,η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος, είναι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση του μακροχρόνιου ,πολυεπίπεδου και καινοτόμου αυτού προγράμματος ανασυγκρότησης και θα αποκλείουν  κάθε αθέμιτη και κερδοσκοπική συμπεριφορά .

Συνεχίζοντας τόνισε ότι:

«Τα προτεινόμενα μέτρα από την κυβέρνηση εκτιμούμε ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ,να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν με νέες και ολιστικής διάστασης πολιτικές . Μπορούν  να χρηματοδοτηθούν δε, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψη με την τροποποίηση αυτών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης ,είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να συμπεριληφθούν  ειδικά θέματα και αιτήματα των παραγωγικών φορέων και τα οποία η Περιφερειακή Αρχή θα καταθέσει σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο».

Κατατέθηκαν αναλυτικά οι προτάσεις τις οποίες και αναφέρουμε επιγραμματικά ι:

1.    ΑΙΤΗΜΑΤΑ ρητινοκαλλιεργητών  στα οποία και  συμφωνούμε

2.    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΧΕ), είναι σκόπιμο να ορισθεί η πληγείσα περιοχή με ενιαίο παραγωγικό και κοινωνικό ιστό -βλέπε Β. Εύβοια

3.    ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Σημαντικό ρόλο ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ μπορεί να έχει ΜΙΑ ΔΟΜΗ-που στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να είναι και η Αναπτυξιακή Εταιρεία των Περιφερειών- με (Επιμελητήρια, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  εταιρείες , Συνεταιρισμοί και ΚΟΙΝΣΕΠ, Αυτοδιοίκηση)

4.    Ειδικά προγράμματα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

5.ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ στις πληγείσες περιοχές ,που έχουν καταθέσει προτάσεις να προεγκριθούν άμεσα , να τροποποιηθούν οι υποχρεώσεις τους και η χρηματοδότηση τους για την εγκατάσταση τους.

1.    ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΠ(προϊόντων ονομασίας προέλευσης), όπως για τις  ελιές Ροβιών ,ελαιολάδου,σύκων) αλλά και όλων των αγροδιατροφικών προϊόντων ώστε να μην χαθεί η κατοχύρωση τους ,παραγωγική και εμπορική, λόγο της «εξαφάνισης τους» από τις αγορές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα

2.    ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ,χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων βάσει των δηλώσεων τους στο ΟΣΔΕ για πλήρη αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.

3.    Άμεση ενίσχυση και στήριξη για την κατασκευή ή  επιδιορθώσεις των ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ χωρίς δάνεια.

4.    Διασφάλιση ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ με διαδικασίες από το ΥΠΑΑΤ ,διότι δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι  από τον εθελοντισμό των αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων.

5.    Να δοθούν ΚΙΝΗΤΡΑ ώστε και νέοι να ασχοληθούν με επαγγέλματα της υπαίθρου, όπως της κτηνοτροφίας,

6.    Στήριξη της τοπικής ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ με την εγκατάσταση της στις εναπομένουσες δασικές εκτάσεις (πευκοδάση)

7.    Ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει το σύνολο των ζημιών χωρίς καθυστέρηση και αποκλεισμούς.

8.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και ιδιαίτερα το ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ να μειωθεί  με ειδικές συμφωνίες

9.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που αποτελεί και βασικό πυλώνα της συμμετοχικής οικονομίας μικρής κλίμακας.

10. Δραστική μείωση (30-40%) του ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα τρία χρόνια στις πληγείσες περιοχές.

11. Επιτάχυνση έκδοσης εκκρεμών αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Να δοθεί επίδομα σε πυροπαθείς για σύνταξη του ΟΓΑ

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , σκόπιμο είναι να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει άμεσα.

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Είναι μία ευκαιρία όπως επαναπροσδιοριστεί το τουριστικό μοντέλο και οι δυνατότητες του Τουρισμού στην Β. Εύβοια βάσει και των διαχρονικών προτάσεων των φορέων, τις οποίες και γνωρίζουμε. Ειδική θεματική ενότητα.

 

14. Διασφάλιση των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στην ΝΕΑ ΚΑΠ 2027, των αγροτών και κτηνοτρόφων στις πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας   ,να μελετηθεί ΜΙΑ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  και δημιουργία ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ,

 

15. Αξιοποίηση πόρων από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, με χρήση της ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ  για την δημιουργία μιας αναπτυξιακής δράσης

16. Σύστημα ενισχυμένης ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ των Περιφερειακών Προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές με σκοπό να ενταχθούν σε αυτά, όσες το έχουν πραγματική και άμεση ανάγκη.

1.    Άμεση ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στις ενισχύσεις του ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΣΕΠΙΦ ΙΙ) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, εφόσον συνεχίζεται η δράση του.

2.    ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, με την ενίσχυση του προγράμματος Αν. Τρίτσης, το οποίο θα μπορούσε να συμπεριλάβει πλέον διατοπικές μελέτες, έργα των πληγεισών ημιαστικών και περιαστικών περιοχών και δασικών εκτάσεων των δήμων.

3.    Διαβούλευση με ΕΕ για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ,

4.    Αύξηση του ποσοστού επιδότησης του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΥ

5.    ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ του 2018 ,μεταξύ των οποίων αναφέρονται και τα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ και οι ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ,είναι απαραίτητο όπως επεναξετασθούν και προσαρμοστούν στην νέα εθνική και περιφερειακή κατάσταση

6.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Είναι απαραίτητο όπως:

ü  επανεξεταστεί η διαδικασία ,ο έλεγχος και η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών .ώστε να επισπευθούν, να υπάρχει έλεγχος στην υλοποίηση τους και παράδοση τους.

ü  Υπάρχει πλήρης συντονισμός επιχειρησιακός και επιστημονικός μεταξύ των συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών και των κεντρικών, Περιβάλλοντος ,Δασών, αλλά και επιστημονικών και πανεπιστημιακών φορέων.

7.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για τις φυσικές καταστροφές

 

Κατερίνα Μπατζελή επικεφαλής της παράταξης  και οι Περιφερειακό Σύμβουλοι

Νίκος Μπέτσιος, Τάσος Βελισσαρίου, Κώστας Σωτηρόπουλος, Μπάμπης Φάκος και Μάνος Γέμελος.