Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

AGRAFA NEWS- ΠPOΣOXH!!! OΛOΣ O NOMOΣ EYPYTANIAΣ BPIΣKETAI KAI ΣHMEPA ΣE ΠOΛY YΨHΛH EΠIKINΔYNOTHTA ΓIA EKΔHΛΩΣH ΠYPKAΓIAΣ APIΣTEIΔHΣ TAΣIOΣ ANTIΠEPIΦEPEIAPXHΣ EYPYTANIAΣ

 ΠPOΣOXH!!! OΛOΣ O NOMOΣ EYPYTANIAΣ BPIΣKETAI KAI ΣHMEPA ΣE ΠOΛY YΨHΛH EΠIKINΔYNOTHTA ΓIA EKΔHΛΩΣH ΠYPKAΓIAΣ APIΣTEIΔHΣ TAΣIOΣ ANTIΠEPIΦEPEIAPXHΣ EYPYTANIAΣ