Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

AGRAFA NEWS-Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση έργου αγροτικής οδοποιίας.


                                               


                          Λαμία, 26 Ιουλίου 2021

 

Μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων


Προγραμματική σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Θηβαίων (β΄φάση)».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία χρηματοδοτεί το έργο προϋπολογισμού 269.857,63 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με τον Δήμο Θηβαίων, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίησή του.

Το έργο προβλέπει τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών των αγροτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας, οι οποίες προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα, από τον κυκλοφοριακό φόρτο και άλλες αιτίες.

Προβλέπεται επίσης, η κατασκευή υποδομής σε συνολικό μήκος 5.040 μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα προσπελασιμότητας αγροτικών οχημάτων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική διάστρωση της οδού με ασφαλτοτάπητα.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας, τα οποία μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους παραγωγούς μας.

»Είναι εκείνοι οι συμπολίτες μας, που μοχθούν καθημερινά για να φθάσουν τελικά στα νοικοκυριά όλης της χώρας, τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα της Βοιωτικής γης. Αυτούς τους ανθρώπους στηρίζουμε με τα έργα αγροτικής οδοποιίας, τα οποία θα υλοποιηθούν σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων».

Ακολούθως, ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου δήλωσε: «Η συντήρηση και βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Θηβαίων αποτελεί ένα ιδιαίτερης σημασίας έργο, που θα υλοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

»Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια του οδικού δικτύου και την καλύτερη προσβασιμότητα. Ένα έργο που λαμβάνει σάρκα και οστά χάρη στην υποστήριξη της Περιφέρειας, κάτι για το οποίο ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό. Περιφέρεια και Δήμος αφουγκράζονται τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την επίλυσή τους».