Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

AGRAFA NEWS-Επιδότηση επιχειρήσεων με 3.748.021,34€ για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 8.648.522,84€

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη

                                                                         Λαμία, 07 Ιουλίου 2021

 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, καταρτίστηκε ο ακόλουθος προσωρινός πίνακας. Συνολικά, εντάσσονται 11 επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιχορηγηθούν με 3.748.021,34€, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους 8.648.522,83€. 

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Προχωρήσαμε τις διαδικασίες ένταξης ακόμη 11 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου.

»Με την ένταξή τους, οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 3.7 εκατ. ευρώ περίπου. Το πραγματικό κέρδος για τον τόπο μας και την οικονομία μας, είναι ότι θα προχωρήσουν σε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 8,5 εκατ. ευρώ.

»Σταθερός μας στόχος παραμένει η στήριξη της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια η ενίσχυση της απασχόλησης. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δώσουμε ανάσες στην τοπική μας οικονομία».

 

 

 

 

 

Καθεστώς

Ν.4399 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Φορέας Υποδοχής

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύκλος Υποβολών

2

 

 

 

 

 

Κατάταξη Συνολικού Βαθμού

Κωδικός Φακέλου

Συνολική Βαθμολογία

Επιχορήγηση Συμβατικής Επένδυσης

Ζ. Σύνολο Ενισχυόμενου Κόστους Επένδυσης

1

Π06/7/00096/Π

19

121.203,97

268.453,27

2

Π06/7/00101/Π

17

196.853,23

435.149,25

3

Π06/7/00097/Π

15

207.026,13

460.058,07

4

Π06/7/00106/Π

12

481.555,26

1.070.122,80

5

Π06/7/00099/Π

11

353.619,00

785.820,00

5

Π06/7/00104/Π

11

1.350.911,23

2.998.691,62

7

Π06/7/00103/Π

10

278.861,13

618.802,51

8

Π06/7/00100/Π

9

97.969,50

217.710,00

8

Π06/7/00105/Π

9

238.185,00

529.300,00

10

Π06/7/00102/Π

7

78.486,89

174.415,32

10

Π06/7/00098/Π

7

343.350,00

1.090.000,00

 

 

 

3.748.021,34

8.648.522,84