Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

AGRAFA NWES- ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 


Γραφείο Περιφερειάρχη

                                                                         Λαμία, 30 Ιουνίου 2021

 

Ξεκινούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

και καθαρισμού ρεμάτων στην Π.Ε. Εύβοιας

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας ξεκινούν σε περιοχές της Π.Ε. Εύβοιας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 800.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 566) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα πρόκειται να εκτελεστούν:

Ø  Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά και λοιπές προσχώσεις.

 

Ø  Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως αποκατάσταση λιθορριπών για την προστασία κοίτης και πρανών ρεμάτων.

 

 

Ø  Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υφιστάμενων τεχνικών και λοιπών έργων, όπως αποκαταστάσεις βλαφθέντων τμημάτων συρματοκιβωτίων, τοιχίων οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος στα πρανή, βάθρων και πτερυγότοιχων γεφυρών και αποκαταστάσεις βλαβών υφιστάμενων κοιτοστρώσεων.

Οι ανωτέρω εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν στα ρέματα των Δημοτικών Ενοτήτων: Μεσσαπίων, Διρφύων, Χαλκιδέων, Ανθηδόνος, Αυλίδος, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης, Ερέτριας και Αμαρυνθίων.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, όπως και σε περιοχές της Φθιώτιδας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις και παρεμβαίνουμε για να θωρακίσουμε τον τόπο μας.

»Ξεκινούμε άμεσα τις βασικές αντιπλημμυρικές εργασίες, όπως είναι οι καθαρισμοί ρεμάτων κλπ. Συνεχίζουμε την επόμενη περίοδο με τη δημοπράτηση και εκτέλεση όλων εκείνων των έργων, που θα προστατεύσουν τις κατοικίες μας, τις περιουσίες μας, τη γη μας».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Η σπουδαιότητα εκτέλεσης καθαρισμών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα ποτάμια και ρέματα σε κάθε άκρη της Π.Ε. Εύβοιας αποτελεί πλέον μια εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων στις επαναλαμβανόμενες δράσεις του Τεχνικού μας Προγράμματος. 

»Σειρά έχει η Κεντρική Εύβοια, στην οποία μαζί με πρόσθετα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι σε τελικό στάδιο συμβασιοποίησης, επιχειρούμε να αλλάξουμε ριζικά μέσα στα επόμενα χρόνια το επίπεδο ασφαλείας από ακραία καιρικά φαινόμενα».