Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

AGRAFA NEWS-Πάνω από 570 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη εργαζομένων, παραγωγών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –

 

 


Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Πάνω από 570 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη εργαζομένων, παραγωγών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –

Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών Φορέων της περιοχής

 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών Φορέων, καθώς και Βουλευτές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο», στο πλαίσιο κύκλου τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες – διαχρονικά, αλλά και ειδικά σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς δοκιμασίας που βιώνει, και, η πατρίδα μας – στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και προσπαθεί, με άμεσα, στοχευμένα, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα, να τις στηρίξει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει τη διάδραση, την ώσμωση ιδεών και γενικότερα τον εποικοδομητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Φορέων ανέπτυξαν στον κ. Σταϊκούρα τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας.

 

Κατά την παρουσίασή του, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αλλά και ειδικότερα κατά τον τελευταίο ταραχώδη χρόνο της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τις στηρίζει στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, μέσα από ένα πλέγμα έγκαιρων, συνεκτικών και αποτελεσματικών μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εκτείνονται σε πολλά, διαφορετικά πεδία και τομείς, υπερβαίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για όλη την οικονομία της χώρας και προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περιοχής.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν υλοποιηθεί, μέχρι σήμερα, μέτρα συνολικού ύψους άνω των 570 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν:

 

1ον. Παρεμβάσεις στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στηρίξει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την αρχή της πανδημίας, με μέτρα συνολικού ύψους 487 εκατ. ευρώ, που εξειδικεύονται ως εξής:

§   196 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά, μέσω των έξι κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 28.497 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 6.872 ευρώ.

§   23 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού στις επιχειρήσεις.

§   206 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.200 δάνεια, έχουν ήδη εκταμιευθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

§   62 εκατ. ευρώ έχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.

 

Από τα 487 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν συνολικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

§   τα 146 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας,

§   τα 187 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας,

§   τα 8 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,

§   τα 112 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και

§   τα 34 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

 

2ον. Παρεμβάσεις στήριξης πληγέντων από καιρικά φαινόμενα

Α. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων.

Δόθηκαν:

§   46 εκατ. ευρώ ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για την αντιμετώπιση των ζημιών στην ΠΕ Φθιώτιδας. Τα έργα αυτά αφορούν τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό ποταμό και τα αντιπλημμυρικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ.

§   3,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)

§   3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Β. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων

§   Άμεσα μέτρα αναστολών επιχειρήσεων και προστασίας εργαζομένων:

1. Αναστολή της πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες (ΦΕΚ 4127/Β/24-09-2020).

2. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ανακοίνωση ΕΕΤ 21.09.2020).

3. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020).

4. Προστασία θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές - για ένα τρίμηνο - και παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534 ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020).

5. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών για ένα εξάμηνο (13.10.2020 - ΑΔΑ: Ψ5Μ146ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).

7. Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητων και ακατάσχετων των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν.

§   Εφάπαξ ενίσχυση 8.000 ευρώ προς επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

§   Ένταξη στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου για τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τον «Ιανό». Συγκεκριμένα, 1.706 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και έλαβαν 1.920.306 ευρώ.

 

Γ. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τις ζημιές λόγω θεομηνίας

Σε αντίθεση με το παρελθόν, που ο μέσος χρόνος παροχής της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις για τις ζημιές τους από θεομηνία ήταν μεγαλύτερος από δύο έτη, η πρώτη απόφαση χορήγησης προκαταβολής 20% επί της ζημιάς δημοσιεύθηκε στις 26.10.2020, μόλις ένα μήνα μετά τη θεομηνία.

Παράλληλα, θεσπίστηκε η διαδικασία για τη συμπερίληψη και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο σχήμα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 204 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν λάβει 1.397.583 ευρώ, ως προκαταβολή 20% (33 επιχειρήσεις στην ΠΕ Φθιώτιδας έχουν λάβει συνολικά 181.418 ευρώ ως προκαταβολή 20% για ζημίες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και 171 επιχειρήσεις στην ΠΕ Εύβοιας έχουν λάβει 1.216.165 ευρώ ως προκαταβολή 20% για ζημίες από την κακοκαιρία «Θάλεια»).

 

Δ. Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών

§   Άμεση αποζημίωση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ.

Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη καταβολή αποζημιώσεων

§   Επιχορήγηση ζημιών σε εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα και έγγειο κεφάλαιο για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

§   Διασφάλιση 2,2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τους ΤΟΕΒ της περιοχής.

 

Ε. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών

Με τις απαραίτητες ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δρομολογούνται:

§   Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.

§   Εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ προς κατοικίες.

§   Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

§   Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης.

Ήδη έχουν πληρωθεί 230.766 ευρώ, ως αποζημίωση νοικοκυριών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

3ον. Παρεμβάσεις Στήριξης του Αγροτικού Τομέα

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

 

Μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας:

Α. Χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο, ύψους:

§   1.385.203 ευρώ στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.

§   274.875 ευρώ στον τομέα παραγωγής  ανθέων.

§   1.092.500 ευρώ στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

§   3.610.462 ευρώ στους τομείς α) της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, β) του πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες.

Β. Καταβλήθηκαν, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων: 

§   9.888.700 ευρώ στους ελαιοκαλλιεργητές παραγωγής ελαιολάδου.

§   2.084.430 ευρώ στους αλιείς για την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους.

 

Γ. Αποζημιώθηκαν οι ελαιοπαραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς.

§   9.623 παραγωγοί, 70 ευρώ/στρέμμα και η συνολική ενίσχυση μέσω του μέτρου ανέρχεται στα 9,4 εκατ. ευρώ.

 

4ον. Παρεμβάσεις στα πεδία των Αποκρατικοποιήσεων και των Επενδύσεων

§   Ιαματική Πηγή Λουτρόπολης Γαλήνης

Βρίσκεται σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης.

Έχει εκπονηθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και αναμένεται η τελική έγκρισή του από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, προκειμένου να αρχίσει η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να προχωρήσει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

§   Ιαματική Πηγή Κονιαβίτη

Βρίσκεται σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης.

Έχει ολοκληρωθεί το ΕΣΧΑΔΑ, καθώς και Γεωλογική Μελέτη, ενώ ολοκληρώνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τον Δήμο η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού και της μεταφοράς του αγωγού λυμάτων εκτός του ακινήτου.

 

§   Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών

Βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ, το οποίο ολοκληρώνεται εντός του Μαΐου.

 

§   Ιαματική Πηγή Αιδηψού, Πλατυστόμου και Υπάτης

Βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης.

 

§   Μαρίνα Ιτέας

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την παραχώρηση της Μαρίνας. Αναμένονται δεσμευτικές προσφορές στις 18/5/2021.

 

§   Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ.

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Βόλο και Λαμία και στην ανακατασκευή τριών Δικαστικών Μεγάρων στην Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς και στην ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 68,9 εκατομμύρια ευρώ.

 

§   Προμήθεια ασθενοφόρων

Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, ώστε οι δωρεές, συνολικού ύψους 500.300 ευρώ, που κατέθεσαν, από τον Απρίλιο του 2020, πολίτες και επιχειρήσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια 10 ασθενοφόρων. Σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθεί ένα ασθενοφόρο, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας – θα λάβουν από δύο ασθενοφόρα η καθεμία.

 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ύψους άνω των 570 εκατ. ευρώ, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα ότι, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, στηρίζουν έγκαιρα, μεθοδικά και αποφασιστικά, επιχειρήσεις, παραγωγούς και εργαζόμενους, προκειμένου να βγουν όρθιοι από τη μάχη της

υγειονομικής κρίσης και κάθε άλλη δοκιμασία και πρόκληση. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, επιλύουν χρόνια προβλήματα και παθογένειες, προωθούν αποκρατικοποιήσεις και αξιοποιούν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, τη δημόσια περιουσία. Και όλα αυτά γίνονται με “πυξίδα” την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας της χώρας, ώστε αυτές να αποτελέσουν ισχυρές ατμομηχανές ανάπτυξης στη μετα-κορονοϊό εποχή».

 

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου Χαλκιδέων κ. Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας.

 

Από την πλευρά των παραγωγικών φορέων, έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας κ. Χρήστος Τσάμπρας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Κυρίτσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας κ. Βασίλειος Αυγερινός, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Κωνσταντίνος Στάικος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιάννης Κοτρογιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Αθανάσιος Λυκόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομού Ευβοίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Λάππας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Κουδούνης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Ευριπίδης Δοντάς, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας κ. Γιώργος Οικονόμου, η Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας κα. Σοφία Ανεστοπούλου, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας κ. Δημήτρης Μούντριχας, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς κ. Κωνσταντίνος Κολιούσης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας κ. Κωνσταντίνος Καπούλας, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ευρυτανίας κ. Δημοσθένης Χούπας, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας κ. Ευθύμιος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αθανάσιος Μακυγιάννης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας κ. Δημήτριος Γκίκας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας κ. Γεώργιος Πλιάτσικας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευρυτανίας κ. Σπύρος Λιάγκας, ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θήβας κ. Ηλίας Δέδες, η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας κα. Σοφία Φλέγκα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας κ. Μιλτιάδης Χέλμης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Λαμίας κ. Θύμιος Κυρίτσης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αράχωβας κα. Καλούσα Ναυπακτίτου και ο Γραμματέας του Σωματείου Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων Λαμίας κ. Πέτρος Κατσίμπρας.

 

Επίσης, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και  Φωκίδας.