Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

AGRAFA NEWS- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06


Σάββατο, 10 Απριλίου 2021. Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06

Άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 90 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ , αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή. 6 .2021. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την 30ή.4.2021.

poss poster