Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS -Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων -Τιμούμε του Ήρωες μας,με μια ιδιαίτερη διαδικτυακή εκδήλωση.

Τιμούμε του Ήρωες μας,με μια ιδιαίτερη διαδικτυακή εκδήλωση ,
«Ωδη στους Σαρακατσάνους Οπλαρχηγούς»
24 Μαρτίου 2021 στις 8.00μ.μ