Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΕΝΤΗΣ

  

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Κρέντης από την Τετάρτη 10-03-2021 έως και την Τρίτη 23-03-2021 λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων  κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID 19).

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 305/10-03-2021 (ΑΔΑ:6ΘΜΗ46ΜΤΛΗ-ΕΑΡ) απόφαση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κρέντης λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  312/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ2Θ46ΜΤΛΗ-ΝΞΔ) απόφαση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας αναστέλλεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Κρέντης βάσει γνωμοδότησης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ευρυτανίας λόγω συρροής κρουσμάτων COVID-19 στο Δημοτικό Σχολείο Κρέντης και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες συστεγάζονται.