Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

AGRAFA NEWS -«Αναπτυξιακός Σχεδιασμός μια ανοικτή συζήτηση με τα επιμελητήρια»

Λαμία,15 Φεβρουαρίου

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         

Η σημερινή μας τηλεδιάσκεψη πραγματικά διεξάγεται σε ιδιότυπες συνθήκες, εκείνης της πανδημίας αλλά και του χιονιά που ευχόμαστε να αφήσουν το μικρότερο αποτύπωμά τους σε επιπτώσεις και στην Περιφέρεια μας.

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που η αυτοδιοίκηση πρέπει να σχεδιάσει και να ιεραρχήσει τις  ολοκληρωμένες πολιτικές της με συντονισμένες και κοινής αποδοχής παρεμβάσεις .Κάθε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων είναι ένα βήμα προς την κατάκτηση ουσιαστικής Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Θεμέλιος λίθος της οποίας είναι η ενεργός συμμετοχή , των θεσμικών  φορέων ,των επιμελητηρίων, των ενεργών πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά και με σεβασμό στην εμπειρία, στη  γνώση των τομεακών ζητημάτων και στην τεχνοκρατική προσέγγιση των Επιμελητηρίων, συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειάς μας. Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήσαμε  με τα πέντε (5)Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήριά μας σχετικά με την στήριξη των επιχειρήσεων, προχωρήσαμε σε ανοικτή πρόσκληση προς τα Τεχνικά Επιμελητήρια (ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΕ Εύβοιας και  τα μέλη τους στην κεντρική αντιπροσωπία του ΤΕΕ), στα Οικονομικά Επιμελητήρια (ΟΕΕ Κεντρικής Στερεάς και Ευβοίας), αλλά και σε αυτοδιοικητικά και τεχνοκρατικά στελέχη.

                                     Σήμερα,15 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00

θα συζητήσουμε διάμεσου τηλεδιάσκεψης τον «Εθνικό και Περιφερειακό Αναπτυξιακό σχεδιασμό 2027» και ειδικότερα: 

Ø  Ευρωπαϊκών  και Εθνικών  πολιτικών και χρηματοδοτήσεων 

Ø  Ιεράρχησης προγραμμάτων στην ΠΣτΕ, στις Περιφερειακές Ενότητες  καθώς και κατανομής τους σε αναπτυξιακά ταμεία/προγράμματα 

Ø  Τροποποίησης νομοθετικών πλαισίων, αλλά και διαχειριστικών αλλαγών για την επιτάχυνση των έργων και διασφάλισης διαφάνειας των διαδικασιών

Ø  Διαδικασίας διαβουλεύσεων και παρακολούθησης των προγραμμάτων

Ø  Ενεργή συμμετοχή των Επιμελητηρίων.

Η τηλεδιάσκεψη θα  έχει  live μετάδοση από την σελίδα στο Facebook (Katerina Βatzeli)

www.facebook.com/katerinabatzeli