Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

AGRAFA NEWS-Σε 326 Δήμους 51 εκατομμύρια για μισθοδοσία 9.533 σχολικών καθαριστριών (Πίνακας)


25/2/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται 51.289.009,29 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα δίνονται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 9.533 ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020 - 2021, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό έως τον Ιούνιο του 2021.

Σημειώνεται ότι από τους 9.533 εργαζόμενους, οι 5.049 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 4.484 μερικής απασχόλησης.

Όπως αναγράφει η Απόφαση, τα εκατομμύρια προέρχονται από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 14035/24.2.2021 Απόφαση, με τον Πίνακα που παρουσιάζει το ποσό που παίρνει κάθε ένας από τους 326 Δήμους, ΕΔΩ    https://www.airetos.gr