Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS-Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην14ηΣυνεδρίαση(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία,σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 55)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ,θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr(https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα10:00 πμ, για τη συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης.Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο youtube.Θέμα 1οΣυζήτηση για τον Αναπτυξιακό προγραμματισμό και τη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Η εισήγηση του ανωτέρω θέματος θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣI.Αποδέκτες 1Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 23.4.5.κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Λέμα, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς ΕλλάδαςII. Κοινοποίηση 1Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςIII.Γνωστοποίηση 1Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας 3Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας