Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Και τώρα τι θα κάνουν οι Υπάλληλοι–γονείς που εξάντλησαν πια τις ημέρες άδειας ;Μείζον πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι Υπάλληλοι-γονείς, με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη Χώρα.

Η κυβερνητική επιλογή να αφαιρείται κάθε 4η ημέρα άδειας από τις ημέρες άδειας που δικαιούται ο Υπάλληλος, έχει οδηγήσει πλέον τις υπολειπόμενες άδειες σε μηδενικό αριθμό και τους γονείς σε αδιέξοδο.

 

Η Εγκύκλιος που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών την Παρασκευή 13/11/2020 για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποτίθεται πως δίνει απάντηση για τις δυνατότητες που -θεωρητικά- υπάρχουν στην περίπτωση που οι ημέρες άδειας πια εξαντλήθηκαν. 

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το πρόβλημα για τους γονείς στην πράξη παραμένει, καθώς π.χ. για πάρα πολλές ειδικότητες/καθήκοντα δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, π.χ. η παροχή εργασίας σε διαφορετικό ωράριο δεν εξυπηρετεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, π.χ. το μειωμένο ωράριο είναι “δώρο άδωρον” που δεν επιλύει το πρόβλημα, κ.ο.κ.

 

Ταυτοχρόνως, υπάρχει προβληματισμός και στην “απέναντι” πλευρά, καθώς και σε αυτό το lockdown (όπως την άνοιξη) διαμορφώνεται εν τοις πράγμασι ένα ιδιαιτέρως επιβαρυντικό σκηνικό για τους Υπαλλήλους που δεν έχουν παιδιά.  Αυτοί μετατρέπονται, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στα “κορόιδα” της αυτοπρόσωπης παροχής εργασίας, που όχι μόνο πρέπει συνεχώς να εκτίθενται στον ιό μετακινούμενοι “παστωμένοι” στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αίφνης “φορτώνονται” ένα “βουνό” άσχετων εργασιών και εκκρεμοτήτων άλλων, για ζητήματα και φακέλους επί των οποίων συχνά δεν διαθέτουν καμία εμπειρία ούτε καν ενημέρωση.  Και όλη αυτή η “τιμωρία” εξαιτίας μιας επιλογής/συνθήκης που αφορά αποκλειστικά την προσωπική τους ζωή.

 

Ακολουθεί το απόσπασμα της Εγκυκλίου του Π.Θεοδωρικάκου:

 

Εγκύκλιος αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020:

« 2. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και συνεπεία αυτής της πλήρους αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον την χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι Υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας, στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο εφόσον αυτό συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας. »https://www.airetos.gr