Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Δελτίο Τύπου // Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού // Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
Λαμία, 27/11/2020
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 7η Athens
International Tourism Expo και Greek Alternative Tourism &
Gastronomy Workshops 2020
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της συνεχούς και
αδιάλειπτης προσπάθειάς για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
εργαλείων και καναλιών επικοινωνίας και με στόχο την επιπλέον
ανάδειξή της ως ιδανικό και ασφαλή τουριστικό προορισμό,
εκμεταλλεύεται την δυνατότητα διαδικτυακής προβολής και
συμμετέχει, μαζί με τους επιχειρηματίες του κλάδου στην 7
η
Athens
Internaonal Tourism Expo 2020 (27 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου) καθώς
και στην εκδήλωση της Πολωνίας Greek Alternave Tourism &
Gastronomy Workshops 2020 (8 - 10 Δεκεμβρίου).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Ηλίας Μπουρμάς,
δήλωσε σχετικά:
Απόλυτα προσαρμοσμένοι στις πολύ ιδιαίτερες ομολογουμένως
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη υγειονομική κρίση,
βρισκόμαστε στο πλευρό των επιχειρηματιών μας του τουριστικού
κλάδου και συνεχίζουμε καθημερινά να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, ενισχύοντας
την τουριστική μας προβολή, συμβάλλοντας παράλληλα με κάθε
πρόσφορο τρόπο στην κοινή προσπάθεια για γρήγορη ομαλοποίηση της
κατάστασης και άμεση επαναφορά στην καθημερινότητα. ”