Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

AGRAFA NEWS Επιστολή του αρχηγού της αντιπολίτευσης του Δήμου Αγράφων Θεόδωρου Μπαμπαλή “ΒΑΛΑΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΤOΝ ΠΗΧΗ ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ”“ΒΑΛΑΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΤOΝ ΠΗΧΗ ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ”
Εγκαταστάθηκαν νέες δεξαμενές νερού στον Ατζερίτη και στον Οτζιά ...-            Λάβαμε και δημοσιεύουμε ανοιχτή επιστολή του αρχηγού της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή για ένα πολύ σημαντικό θέμα   Παραπλανητικό – άστοχο – αναληθές – ανακριβές και αναξιόπιστο το άρθρο και το πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας, αφορά το μεγάλο έργο της αναβάθμισης των δεξαμενών στο Δήμο Αγράφων το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου 3697 την 6-12-2018 και τίτλο “Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του δήμου Αγράφων” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020.     

- Με τον ψευδέστατο και ανυπόστατο τίτλο “Λάθος η προηγουμένη μελέτη για τις δεξαμενές νερού και τα υδραγωγεία” προσπαθούν να παραπληροφορήσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις με μεροληπτική ενημέρωση στους δημότες των Αγράφων.
- Με αυτή την μελέτη κυρίες και κύριοι του ... εντύπου, εντάχθηκε στο προαναφερόμενο πρόγραμμα το έργο και χρηματοδοτείται με 978.905,60 € και με αυτή την μελέτη θα υλοποιηθεί όταν προχωρήσει η διαδικασία. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη μελέτη. Και δεν προσφέρετε καμία υπηρεσία στο Δήμο Αγράφων και τους δημότες μας με τις ανακρίβειες που γράφετε.
- Βάλαμε πολύ ψηλά τον πήχη στ’ Άγραφα και γίνεται προσπάθεια μείωσης της δουλείας μας και της επιτυχίας μας από την συγκεκριμένη εφημερίδα που αναφέρει μεταξύ άλλων πως το έργο θα εντασσόταν στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εντάχθηκε το έργο αυτό στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κυρίες και κύριοι του … εντύπου, όσο και να προσπαθείτε να το κρύψετε. Με την απόφαση ένταξης επαναλαμβάνω (3697 την 6-12-2018) την οποία επισυνάπτω στο κείμενο της επιστολής μου και η οποία απόφαση φέρει την υπογραφή του τότε περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη και αναφέρει ακριβώς και επί λέξη:
Αποφασίζει την ένταξη της πράξης “Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων” στον άξονα προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων” του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα”.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).
Το έργο προβλέπει σύμφωνα με τα παραδοτέα της πράξης:
1) Στεγανοποίηση 121 υφιστάμενων δεξαμενών συνολικής επιφάνειας 11.130 m2 (τετραγωνικά μέτρα) και
2) Δεκαεπτά (17) νέες μεταλλικές δεξαμενές ύδρευσης με χωρητικότητα από 20 m3 (κυβικά μετρά) έως 1000 m3 (κυβικά μετρά) βαρέως τύπου.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σύμφωνα πάντα με την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου προβλέπει:
Α) ημερομηνία έναρξης της πράξης ένταξης ορίζεται η 16 Αυγούστου 2019.
Β) ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2020.
Γ) η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κυρίου υποέργου πραγματοποιείται έως 8 Ιουνίου 2020 (η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι καθυστέρησαν και ποιοι ευθύνονται για την κωλυσιεργία διότι η αλλαγή της δημοτικής αρχής έγινε την 1 Σεπτέμβριου 2019).
- Υπάρχει πάντως η δυνατότητα παράτασης διότι τα έργα αυτά υλοποιούνται έως και το 2023. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι προαπαιτούμενος ενέργειες, οι όποιες προσθήκες αδειών, τροποποιήσεις και αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζονται και θα προκύψουν ώστε το πολύ σημαντικό αυτό έργο να δημοπρατηθεί, να συμβασιοποιηθεί και να εκτελεστεί κανονικά, εμπρόθεσμα και στο σύνολο του. Όπως σχεδιάστηκε.
- Γράφουν επίσης πως η μελέτη έλαβε αρνητική γνώμη από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.
- Η απάντηση είναι πως με αυτή τη μελέτη έλαβε την κορυφαία βαθμολογία μεταξύ των μελετών – προτάσεων που κατατέθηκαν από το σύνολο των 25 Δήμων της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας κατά την διαδικασία της αξιολόγησης των μελετών από την αρμόδια επιτροπή όπως αυτό το αποτέλεσμα καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και στο φύλλο αξιολόγησης του πίνακα οριστικής κατάταξης των μελετών – προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στο Ο.Π.Σ. – ΕΣΠΑ
- Όποιος αμφισβητεί την αξιολόγηση, την ένταξη του έργου και την μελέτη που υποβλήθηκε και με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του.
- Και όποιος ισχυρίζεται πως η μελέτη ήταν λάθος μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια διαχειριστική αρχή και να εισπράξει τις απαντήσεις.
Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο και απαραίτητο έργο το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού και του προγραμματισμού που κάναμε στην διάρκεια της θητείας μας για τον τομέα της ύδρευσης στο Δήμο Αγράφων.
Θυμίζω ότι είχαμε προγραμματίσει 4 στάδια, βήματα και έργα τα οποία αφορούν τα εξής:
1) Υποβάλλαμε μελέτες για 50 πήγες του Δήμου μας, ώστε να εξασφαλίσουμε τις “άδειες χρήσης νερού” από την διεύθυνση υδάτων Θεσσαλίας όπου υπάγεται ο Δήμος Αγράφων και η λεκάνη απορροής του Αχελώου.
2) Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα) Στερεάς Ελλάδος και πέτυχαμε χρηματοδότηση του έργου που αφορά την στεγανοποίηση των 121 δεξαμενών και την τοποθέτηση των 17 νέων μεταλλικών δεξαμενών με συνολικό κόστος 978.905,60 € πρόκειται για ένα πρότυπο και καινοτόμο έργο που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα σε κανέναν άλλο δήμο από τους 332 δήμους της χωράς και είμαστε περήφανοι που πέτυχαμε την ένταξη και την χρηματοδότηση του για τον τόπο μας και τους δημότες των Αγράφων.
3) Εντάξαμε στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 3.711.000 € για την τηλεδιαχείριση και αναβάθμιση δεξαμενών και δικτύων του Δήμου Αγράφων αυτό το έργο μεταφέρθηκε πρόσφατα ως “γέφυρα” από το “Φιλόδημος” στο νέο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” διότι καταργήθηκε το “Φιλόδημος” και όλα τα ενταγμένα σε αυτό έργα μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα.
Ετοιμάσαμε 5 μεγάλες μελέτες για την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας σε 19 τοπικές κοινότητες και συνολικά σε 40 περίπου οικισμούς των κοινοτήτων. Τις μελέτες αυτές παραδώσαμε στην νέα δημοτική αρχή την 31 Αυγούστου 2019 ώστε να προχωρήσει στην παραλαβή τους και να τις υποβάλλει σε πρόσκληση ανάλογου προγράμματος όπως “Φιλόδημος” μέχρι πρόσφατα και “Αντώνης Τρίτσης” τώρα για να χρηματοδοτηθούν
- Αυτή την στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη πρόσκληση του Υπουργείου για έργα ύδρευσης 300 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν (την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτυών ύδρευσης σε πολλές πόλεις και οικισμούς της χωράς και η εξοικονόμηση του νερού με σύγχρονες μεθόδους) όπως ακριβώς αναφέρει το κείμενο της πρόσκλησης για τους δημότες.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προχωρήσαμε πριν από ένα χρόνο στην σύνταξη αυτών των μελετών ώστε να είμαστε έτοιμοι στην πρόσκληση σήμερα. Τώρα γιατί η νέα δημοτική αρχή δεν έχει ακόμα κάνει ούτε την παραλαβή αυτών των μελετών δεν γνωρίζουμε.
Πάντως αυτές οι μελέτες προβλέπουν έργα συνολικής αξίας 12.485.000 € στις 19 κοινότητες του Δήμου Αγράφων.
- Όπως προκύπτει από όλα αυτά ετοιμάσαμε για τον τομέα της ύδρευσης του δήμου ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό συνολικού κόστους 17.175.000 € (χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες 4.690.000 € και μελέτες έτοιμες για χρηματοδότηση 12.485.000 €).
- Έτσι εξασφαλίζουμε ένα πληρέστατο και ανανεωμένο σύστημα ύδρευσης (δεξαμενών – δικτυών, παρακολούθησης και ελέγχου με τηλεδιαχείριση), σε ολόκληρο το δήμο κορυφαίας ποιότητας και πλήρως αναβαθμισμένης ύδρευσης που μόνο στο Δήμο Αγράφων θα υπάρχει όταν υλοποιηθούν αυτά τα έργα.
Ευχαριστώ πολύ!