Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – η επόμενη ημέρα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Από την εισήγηση του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Κουδούνη, αναδείχθηκε η σημαντική συμβολή των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας -μελών του ΣΒΣΕ- στην εθνική οικονομία, τις εξαγωγές, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Χαρακτηριστικά σημειώθηκε ότι κατά τη δεκαετία 2010 – 2019 στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου αυξήθηκαν: Ο αριθμός απασχολουμένων κατά 113%, ο κύκλος εργασιών κατά 110% και οι εξαγωγές κατά 204%, λόγω όχι μόνο της αύξησης των μελών του Συνδέσμου αλλά και της επιχειρηματικής δυναμικής τους. Έτσι σήμερα οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΣΕ έχουν κύκλο εργασιών που αντιπροσωπεύει το 3.6% του ΑΕΠ της χώρας.

Καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή του Συνδέσμου στην πορεία δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων.  Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η συμβολή του Συνδέσμου στην εκπροσώπηση της βιομηχανικής επιχειρηματικής κοινότητας της Στερεάς Ελλάδας έχει διαρκώς σαφέστερο αποτύπωμα. Τέλος ο Σύνδεσμος, όντας σε διαρκή δυναμική εξέλιξη, προχώρησε σε τροποποιήσεις Καταστατικού, θέσπιση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Δήλωση GDPR.

Στη συνέχεια, πάντα με τηλεδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα: «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – η επόμενη ημέρα», με κεντρικό  προσκεκλημένο τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι Νίκος Κουδούνης Πρόεδρος ΣΒΣΕ, Κώστας Καραγιάννης Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, Αθανάσιος Κυρίτσης Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων και Πάνος Λώλος Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΒΣΕ. Εισαγωγική παρέμβαση έγινε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη βιομηχανία και τις νέες ευκαιρίες, χρηματοδοτικές και άλλες, που διαμορφώνονται.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις της στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας στη σύγχρονη εποχή των νέων προκλήσεων, όπως η κυκλική οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν τα θέματα της χρηματοδότησης επενδύσεων, του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. Τέλος υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες προς τον Υφυπουργό και τους ομιλητές του πάνελ.

stereanews.gr