Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS-Ολοκληρώνονται 74 μόνιμες προσλήψεις σε 36 ΟΤΑ


11/6/2020
Έγγραφο για τους διορισμούς της Προκήρυξης 3Κ/2018 απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών σε 36 ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Με αυτό τους ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/ 33/9479/15.5.2020 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 1965/21.5.2020 ), με την οποία κατανεμήθηκαν 74 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων, σε ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, από τον οριστικό Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 10Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΓ’ 437/14.4.2020 .

Κατόπιν τούτου, οι ΟΤΑ παρακαλούνται να προβούν στον διορισμό των ενδιαφερομένων, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία, εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της Απόφασης κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.32 του ν.4440/2016.
Μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού, θα πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης υπηρεσίας (αρ.8 παρ.2 του ν.4210/2013).
Στο έγγραφο περιλαμβάνονται, επιπλέον, λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες αναφορικά με τους διοριστέους κάθε Φορέα.
Οι προσλήψεις αφορούν τους εξής ΟΤΑ:
A/A
ΦΟΡΕΑΣ
(όπως αναγράφεται στους πίνακες ΑΣΕΠ)
1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
4
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
5
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
6
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
7
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
8
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
10
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
12
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
13
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
14
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
15
ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
16
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
17
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
18
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
19
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
20
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
21
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
22
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
23
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
24
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
25
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
26
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
27
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
28
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
29
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
30
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
31
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
32
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
33
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
34
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (ΝΠΔΔ)
35
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
36
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το αριθμ. 35367/9.6.2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκεται εδώ