Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS-ΣτΕ: «Όχι» στην οριστική απόλυση δημοσίου υπαλλήλου για πλαστό πτυχίο


Η κλητήρας του υπουργείου Οικονομικών είχε εμφανίσει πλαστό απολυτήριο Γυμνασίου, αλλά στη συνέχεια έλαβε γνήσιο

Τη μείωση της πειθαρχικής ποινής δημοσίου υπαλλήλου με πλαστό τίτλο σπουδών εισηγήθηκε το Γ´Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτείνοντας να μειωθεί σε προσωρινή παύση 6 μηνών η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε. Στο σκεπτικό των Δικαστων που παρέπεμψαν την υπόθεση στην αυξημένη σύνθεση του τμήματος, αναφέρεται ότι η κλητήρας του υπουργείου Οικονομικών, είχε προσκομίσει πλαστό απολυτήριο Γυμνασίου, προκειμένου να μπορέσει να προσληφθεί έτσι ώστε να συμβάλει οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών της, ενώ στο μεσοδιάστημα  έλαβε γνήσιο απολυτήριο Γυμνασίου.

Ειδικότερα, με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών η υπάλληλος απολύθηκε οριστικά, για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος και για  ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός και εκτός υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα, η κλητήρας προσλήφθηκε τον Ιούνιο του 2009 ως υπάλληλος της κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου επιμελητών του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η πρόσληψή της έγινε μετά από διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προβλεπόταν απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου και όταν υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό προσκόμισε απολυτήριο του 2ου Γυμνασίου Ν. Λιοσίων. Όμως,  απολύθηκε καθώς σε έρευνα που έγινε προέκυψε ότι ο τίτλος σπουδών  που προσκόμισε δεν ήταν έγκυρος (ήταν πλαστός).
Από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι ο αριθμός μητρώου μαθητών που ανέγραφε στο απολυτήριο ανήκε σε άλλο μαθητή και δεν υπήρχε η σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποδέχθηκε την πλαστότητα του απολυτηρίου και ισχυρίστηκε ότι το υπέβαλε λόγω «των αυξημένων οικογενειακών αναγκών και με σκοπό να βρει εργασία προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάστασή της και να συνδράμει στην ανατροφή των παιδιών της».
Παράλληλα, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το 2018, παύθηκε οριστικά, λόγω παραγραφής, η σε βάρος της ποινική δίωξη για απάτη κατ΄  εξακολούθηση και ενώ εκκρεμούσε η αίτησή της για ακύρωση της πειθαρχικής απόφασης με την οποία απολύθηκε, προσκόμισε στο ΣτΕ, απολυτήριο της Γ΄ Τάξης Εσπερινού Γυμνασίου, με βαθμό «άριστα», που έλαβε το 2018.
Η πενταμελής σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος, συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, δηλαδή, το ότι κατά την απολογία της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνομολόγησε  την αναγνώριση του σφάλματός της και την προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι μαθήτρια της Β΄ τάξης εσπερινού Γυμνασίου και παρακολουθεί μαθήματα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (στην συνέχεια έλαβε το απολυτήριο εκκρεμούσης της υπόθεσής της στο ΣτΕ), αποφάσισαν ότι συντρέχει περίπτωση μετριασμού της πειθαρχικής ποινής της.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η ποινή της οριστικής παύσης πρέπει να αντικατασταθεί με αυτή της προσωρινής παύσης των 6 μηνών, με πλήρη όμως στέρηση των αποδοχών της, αλλά λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος της μείωσης της πειθαρχικής ποινής της επιμελήτριας, η πενταμελής σύνθεσης του Δ΄  Τμήματος παρέπεμψε για οριστική κρίση την υπόθεση στην αυξημένη επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.

ethnos.gr