Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS-Όλες οι αλλαγές στην Κινητικότητα των Υπαλλήλων σε μία Εγκύκλιο


28/5/2020
 Ενημέρωση για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4674/2020 στο θεσμικό πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η “εξ. επείγουσα” Εγκύκλιος εκδόθηκε την 27η Μαΐου, ενώ πρόκειται για Νόμο που ισχύει εδώ και καιρό και συγκεκριμένα για διατάξεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ την 11η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.3.2020).


Η Εγκύκλιος είναι αναλυτική, εκτεινόμενη σε 15 σελίδες περιεχομένου που αφορά παραμέτρους της Κινητικότητας που τροποποιήθηκαν, όπως
- τη σχέση με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα,
- τα χρονικά όρια της ροής εργασιών των Κύκλων Κινητικότητας,
- τη συγκρότηση των τριμελών οργάνων αξιολόγησης,
- την αξιολόγηση των υποψηφίων,
- τον έλεγχο των προϋποθέσεων,
- τις ειδικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των Κύκλων Κινητικότητας έτους 2018-2019,
καθώς και λοιπά ζητήματα, για παράδειγμα τις μεταθέσεις προσωπικού, την πιστοποίηση υγείας και φυσικής καταλληλότητας, αλλά και τους τίτλους γλωσσομάθειας στις διαδικασίες προσλήψεων.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την υπηρεσιακή κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκονται στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/27.5.2020 Εγκυκλίου του Π.Θεοδωρικάκου, ΕΔΩ                        
https://www.airetos.gr