Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS-Πρόγραμμα “Τρίτσης”: Με Ν/Σ αλλάζουν οι Επιτροπές Αξιολόγησης και ΠαρακολούθησηςΔεν πέρασαν ούτε δύο μήνες από τη στιγμή που η Κυβέρνηση νομοθέτησε το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” , αντικαθιστώντας το άρθρο 69 του ν.4509/2017 που αποτελούσε το θεσμικό πλαίσιο του “Φιλόδημου Ι”.
Τώρα κατατέθηκε στη Βουλή Νομοσχέδιο, με το οποίο τροποποιούνται δύο παράμετροι του Προγράμματος που θεσπίστηκαν την 30η Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Αναλυτικότερα:

Ι] Αντικαθίσταται το β’ εδάφιο της παρ.4 του αρ.69 του ν.4509/2017, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί με το αρ.44ο της από 30.3.2020 ΠΝΠ, ως εξής:
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από 5 μέλη,
- 1 υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),
- 2 μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και
- 2 εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι 7μελής, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από
- 1 υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),
- 2 εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ),
- 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
- 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
- 2 εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της συγκεκριμένης Επιτροπής.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν/Σ, «η νέα ευρεία σύνθεση με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) αναμένεται να επιτελέσει με τον πλέον διαφανή, αξιόπιστο και παραγωγικό ρόλο τα καθήκοντα, προς το συμφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΙΙ] Αντικαθίσταται το α’ εδάφιο της παρ.7 του αρ.69 του ν.4509/2017, όπως είχε διαμορφωθεί με το αρ.44ο της από 30.3.2020 ΠΝΠ, ως εξής:
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από
- 1 υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών,
- 1 μηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και
- 1 εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από
- 1 υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών,
- 1 εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και
- 1 εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

Ο AIRETOS παρουσιάζει το σχετικό απόσπασμα του κατατεθέντος Νομοσχεδίου, ΕΔΩ