Σάββατο 2 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS - Οι αλλαγές στο ειδικό επίδομα: Αποζημίωση 18 ευρώ την ημέρα – Ποιοι τη δικαιούνται

Με την ημέρα θα υπολογίζεται από εδώ και στο εξής η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δικαιούται ο εργαζόμενος εφόσον παραμένει σε καθεστώς αναστολής η σύμβασή του. Για κάθε ημέρα που θα παραμένει σε “εργασιακή καραντίνα” θα δικαιούται το ποσό των 18 ευρώ από το κράτος αλλά και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων.
Και αν κληθεί από τον εργοδότη να δουλέψει με μειωμένο ωράριο εργασίας, τότε..
 για το 50% του χρόνου απασχόλησης, θα αμείβεται ακόμη και με το 75-80% του μισθού του, καθώς ο εργοδότης θα πληρώνει αυτό που αντιστοιχεί στο ωράριο εργασίας με το κράτος να έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα.
Ο Μάιος, θα είναι μήνας πλήρους ευελιξίας για τις επιχειρήσεις οι οποίες –ακόμη και αν δεν υπόκεινται πλέον σε αναγκαστικό κλείσιμο- θα μπορούν να λειτουργούν με το 40% του προσωπικού τους κρατώντας το υπόλοιπο 60% σε αναστολή.