Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Τροπολογία ΥΠΕΣ για την άδεια ειδικού σκοπού.


15/4/2020
 Ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στη Βουλή, συγκεκριμένα στο Νομοσχέδιο « Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75) », Τροπολογία αναφορικά με την άδεια ειδικού σκοπού.

Με αυτήν, όπως εξηγεί στην Αιτιολογική Έκθεση, « επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπεται στο αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με τον ν.4682/2020 (Α’ 76) και στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67 % και άνω σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας. »

Συγκεκριμένα με την κατατεθείσα διάταξη αντικαθίσταται το β’ εδάφιο της περ.γ’ της παρ.3 του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε. 
Ακολουθεί το πριν και το μετά της συγκεκριμένης ρύθμισης, δηλαδή το πως ισχύει μέχρι σήμερα και πως αντικαθίσταται με την Τροπολογία:
ΠΡΙΝ
« Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ.1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). »
ΜΕΤΑ
« Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67 % και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. »

Ολόκληρη η Τροπολογία βρίσκεται ΕΔΩ    
https://www.airetos.gr