Σάββατο 11 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Στη δύσκολη αυτή συγκυρία της Πανδημίας οφείλουμε ως διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., να ευχαριστήσουμε θερμά την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία της Πανδημίας οφείλουμε ως διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., να ευχαριστήσουμε θερμά την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικά την αρμόδια για θέματα Πρόνοιας Υφυπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου, για την καθοριστική στήριξη που παρέχει στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους επιτυχώς!!