Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Βόμβα: Αποκαλυπτική Επιστολή. Ανατροπή στο ΕΣΠΑ λόγω κορωνοϊού .


9/4/2020
Νέο τοπίο διαμορφώνεται πλέον στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕΠ των Περιφερειών, όπως αποτυπώνει εξαιρετικώς επείγουσα Επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ι.Τσακίρη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Δ.Σκάλκου.  Απευθύνονται, μεταξύ άλλων, στους Περιφερειάρχες,  στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων κλπ.
Η Επιστολή έχει μείζονα σημασία και για τα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το περιεχόμενό της να είναι αποκαλυπτικό για το τι μέλλει γενέσθαι, ιδίως όσον αφορά τις ανατροπές στα μη συμβασιοποιημένα έργα.
Η 10η Απριλίου τίθεται ως καταληκτική προθεσμία για τις δράσεις που δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί, αλλά υπάρχουν “επαρκείς λόγοι άμεσης προώθησής τους”. Αυτές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη.  Συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός εξειδικεύσεων, προσκλήσεων, εντάξεων κλπ για τέτοιες δράσεις, και εφόσον αυτές αποτελούν ανελαστικές υποχρεώσεις / δεσμεύσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως αύριο.
Όπως επισημαίνεται στην  Επιστολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προχωρά σε νέα τροποποίηση των Κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ώστε αυτοί να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του covid-19.  
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ΟΠΣ, το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό των 8 δισ. ευρώ περίπου.  Η αξιοποίηση της ευελιξίας αυτής και η στοχευμένη ανακατανομή των αναξιοποίητων έως σήμερα πόρων, για τη χρηματοδότηση με τη συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων όσο το δυνατόν περισσότερων εκ των οριζόντιων αναγκών και πρωτοβουλιών που περιγράφονται στην Επιστολή σχετικά με τον κορωνοϊό, τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα.
Όσον αφορά πάντως τα συμβασιοποιημένα έργα, τονίζεται πως θα πρέπει να συνεχιστούν με το μέγιστο δυνατό ρυθμό υλοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πιστώσεων για το 2020.

Ο AIRETOS παρουσιάζει κατωτέρω την Επιστολή.   Επιπλέον εδώ μπορείτε το πλήρες κείμενό της, ήτοι και το σύνολο των αποδεκτών που αφορά η προθεσμία της 10ης Απριλίου.https://www.airetos.gr