Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

AGRAFA NEWS «Σήμανση – Ασφάλιση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.070.052,04 €


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
         
Γραφείο Περιφερειάρχη  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΑΣΙΟΥ

Λαμία, 11 Φεβρουαρίου 2020

 «Σήμανση – Ασφάλιση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.070.052,04 €

Τους όρους της διακήρυξης  του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Σήμανση- Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.070.052,04  € με ΦΠΑ, ενέκρινε στις 5 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο, που το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθεί, αφορά την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και ασφάλισης του Εθνικού και  Επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Ευρυτανίας  με την  τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,  πινακίδων  σήμανσης, πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας, επιδιόρθωση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες σε διάφορα τεχνικά του οδικού δικτύου καθώς και διαγράμμιση σημαντικού τμήματος του οδικού δικτύου.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν:

    Α. ΣΤΗΘΑΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:

-Οδικό  δικτύο Ράχη Τυμφρηστού – Σταύλοι:             Οκτακόσια  (800,00) μέτρα.

-Οδικό δίκτυο Γαύρος – Προυσός - Καστανιά:            Χίλια   (1000,00) μέτρα.

-Φουρνά – Κλειτσός – Βράχα                                     Πεντακόσια (500,00) μέτρα.

-Μπαγασάκι – Σελλά – Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα       Χίλια (1000,00) μέτρα.

-Ασπρόπυργος – Βελωτά – Γέφυρα Σαρκίνης:           Εξακόσια (600,00) μέτρα.

-Αγία Τριάδα – Δομνιανοί - Στένωμα:                         Πεντακόσια(500,00) μέτρα.

-Προς Τ/Κ  Βουτύρο:                                                   Εξήντα (60,00) μέτρα.

-Προς Τ/Κ  Καρίτσας:                                                  Εκατόν σαράντα (140,00) μέτρα.

    Β.  ΣΤΗΘΑΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΑΓΡΑΦΩΝ:

-Οδικός  άξονας Χρύσοβα – Βαλαώρα:                      Τριακόσια (300,00) μέτρα.

--Τοπόλιανα – Ν. Αργύριο - Ραπτόπουλο:                  Εξακόσια (600,00)μέτρα.

--Οδικό δίκτυο  Δ.Ε  Αγράφων:                                    Χίλια (1.000,00) μέτρα.

-Οδικό  δίκτυο  Δ.Ε. Φραγκίστας:                                Πεντακόσια (500,00) μέτρα

-Οδικό  δίκτυο  Δ.Ε  Βίνιανης                                       Πεντακόσια (500,00) μέτρα

-Οδικός άξονας διασταύρωση  Χρύσω – Αγ. Δημήτριος: Πεντακόσια (500,00) μέτρα.
                                                              
Γ. Τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και πινακίδων  σήμανσης,  σε διάφορα  σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Ευρυτανίας 
Δ. Τοποθέτηση πολυκαρβονικών άθραυστων καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού οδικού δικτύου που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή των οδηγών
Ε. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  από σιδηροσωλήνες  διαμέτρου 1 ½’’  σε διάφορες θέσεις απροστάτευτων  κιβωτοειδών  ή σωληνωτών τεχνικών  καθώς και υπαρχόντων γεφυρών.
ΣΤ. Διαγράμμιση οδοστρώματος εμβαδού 30.000,00 τετραγωνικών μέτρων με ανακλαστική βαφή,  και
Ζ. Αποκατάσταση των βλαβών  σε σημαντικό αριθμό στηθαίων ασφαλείας

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Ευρυτανίας και να τοποθετηθούν αρκετές πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης για την πληρέστερη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών. 

«Η ασφαλής οδήγηση στο οδικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας είναι βασικό μας μέλημα. Στην Ευρυτανία υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, εργασιών σήμανσης και ασφάλισης, που αναβαθμίζουν σημαντικά την διέλευση στους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άριστείδης Τασιός συμπλήρωσε: «Με την έγκριση των όρων διακήρυξης και την επικείμενη δημοπράτηση του έργου Σήμανση-Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση τόσο στο επαρχιακό όσο και στο εθνικό δίκτυο  στοχεύοντας στην ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους».