Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Το «Ελληνικό Σχολείο Προυσού» συμμετείχε με ανάρτηση πόστερ με θέμα την αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου Κατσαμπείου Γυμνασίου Προυσού σε μουσείο και πολιτιστικό κέντρο από τον φορέα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Στις 22-23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο συνέδριο της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο ξενοδοχείο New Hotel, με πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και παρουσιάσεις για τις εξελίξεις, τους προβληματισμούς αλλά και τις καινοτόμες δράσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα με ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια.
Το «Ελληνικό Σχολείο Προυσού» συμμετείχε με ανάρτηση πόστερ με θέμα την αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου Κατσαμπείου Γυμνασίου Προυσού σε μουσείο και πολιτιστικό κέντρο από τον φορέα. Έγινε αναφορά στην ιστορία της περιοχής που λειτούργησε ως πνευματικό κέντρο για δύο και πλέον αιώνες, την τριπλή υπόσταση του κτιρίου ως μνημείο της ιστορίας της εκπαίδευσης, του ευεργετισμού και της βιομηχανικής ιστορίας, τη σημερινή κατάσταση της εγκατάλειψης, όπως δόθηκε και έμφαση στην ουσιαστική του δυνητική λειτουργία για τη διάσωση και ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών τις οποίες μεταφέρει.
Παρατέθηκε η μεθοδολογία υλοποίησης μέσω των απαραιτήτων μελετών, συλλογής και διαχείρισης του μουσειακού υλικού όπως και δημιουργίας δικτύου στήριξης-χρηματοδότησης και η σύνδεση του με το κοινό. Το κύριο στοιχείο της πρότασης είναι η πρωτοβουλία ενός ευέλικτου ιδιωτικού φορέα για αξιοποίηση του μνημείου που έχει ήδη παρουσιάσει ένα έργο στην κοινότητα σε άμεση συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αρμοδίους φορείς. Ως αναμενόμενα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν η ενίσχυση της ήδη ισχυρής φήμη της κοινότητας, η επανασυσπείρωση και ανάπτυξή της, η απόκτηση και αύξηση των συλλογών και η μεταβολή του πολιτιστικού τοπίου μέσα από καινοτόμες πολιτιστικές δράσεις και αειφορία