Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέχονται 9 υποτροφίες 1. MEDITERRANEAN COLLEGE


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
συνεχίζει για 5
η
χρονιά και προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν
με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια ( επίδοση στο Λύκειο ).
Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέχονται 9 υποτροφίες
1. MEDITERRANEAN COLLEGE
Τρείς υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα ), για το α’ έτος σπουδών
Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση
και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους > 60%.
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1320€΄έως
1500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης(150€).
2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Δύο ετήσιες υποτροφίες
3. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
4. MEDITERRANEAN PROFESSION STUDIES ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
Ειδικά για τα προγράμματα HND,διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με
υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις
(βαθμολογία έτους >60%).
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1070€), ανάλογα με το
πρόγραμμα) και στα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€)
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τα κοινωνικό-
οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο λύκειο). Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες
για τα σχετικά δικαιολογητικά, χορηγούνται από την Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη
1,36100 Καρπενήσι στην κ. Ζωή Σουφλερού τηλ.2237350743 και κ. Ιωάννης Παρούτσας τηλ.
2237350729.
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει αναρτηθεί το πλήρες
Δελτίο Τύπου.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 11/10/2019 στην ανωτέρω Διεύθυνση Ανάπτυξης