Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

AGRAFA NEWS Στους ΟΤΑ το 80 τοις εκατό των αρμοδιοτήτων του Κράτους – Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ


30/9/2019
 
Τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμενοποίησε - τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και χρόνου υλοποίησης - ο Υπουργός Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτης, στο 7ο Συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Κατ’ αρχάς, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι για την Κυβέρνηση το “Επιτελικό Κράτος” δεν περιορίζεται στο σχετικό νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Όπως εξήγησε, το «νέο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης» που θέτουν σε εφαρμογή, περιλαμβάνει την Α’ φάση, που είναι η οριζόντια ανάπτυξη των δομών του Κράτους και ψηφίστηκε στον πρόσφατο νόμο, αλλά και Β’ φάση ανάπτυξης του Επιτελικού Κράτους με την κάθετη οργάνωση.
Η Β’ φάση συνιστά « ένα κεντρικό στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε να έρθει η διακυβέρνηση πιο κοντά στους πολίτες, να ενδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού για να μπορέσει να παράγει ένα πολύ σύγχρονο προϊόν με μια μεγάλη συμμετοχή στην ανάπτυξη της Χώρας. »

Για το χρόνο υλοποίησής της, ο Υπουργός ανέφερε πως «θα αναπτυχθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες» και «εκτιμούμε ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί και η Β’ φάση ανάπτυξης».

Όσον αφορά το περιεχόμενό της, περιέγραψε ότι «βασικοί άξονες θα είναι η μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στους Δήμους».
Όπως αποκάλυψε, « ήδη και από μηνός έχει υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου τίθενται σε μελέτη μία προς μία όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες κατά καιρούς έχουν παραχωρηθεί στις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αξιολόγηση με βάση τα σύγχρονα εργαλεία της διοικητικής επιστήμης, για το κατά πόσο αυτές οι αρμοδιότητες είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται – αυτό αφορά ιδίως τις αρμοδιότητες τις οποίες σήμερα κατέχει η κεντρική διοίκηση, αλλά και τις αρμοδιότητες που έχουν περιέλθει στην Τ.Α. - έτσι ώστε με βάση τις παραδοχές τις οποίες έχουμε από τις καλές πρακτικές ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων αυτών.Η βασική κατεύθυνση είναι να περιέλθουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους περίπου το 80% των συνολικών αρμοδιοτήτων που επαφίενται σε ένα Κράτος, έτσι ώστε οι αρμοδιότητες αυτές να ασκούνται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη. Με αντίστοιχη συγκεκριμένη ποσοτικοποίηση και των πόρων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Μια συνολική δηλαδή μελέτη, η οποία θα φθάνει σε επίπεδο ανάλυσης μέχρι μίας αρμοδιότητας. »

Περαιτέρω, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι « σε δεύτερη φάση, η οποία τοποθετείται περίπου σε βάθος 3ετίας, ήδη η μελέτη έχει ξεκινήσει για το ζήτημα αυτό, προβλέπεται και έχει ήδη κατατεθεί ως πολιτική βούληση, να υπάρξει και μεταφορά αυτοτελών πόρων υπέρ της Τ.Α.Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να έχουν ίδιους πόρους, τους οποίους θα συγκεντρώνουν και θα αξιοποιούν επ’ ωφελεία των δημοτών της κάθε περιφέρειας.
Πως θα γίνει αυτό είναι γνωστό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο έχει αναφερθεί και υπάρχει μια πρώτη πρώιμη μελέτη αλλά αυτό βεβαίως απαιτεί πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία, είναι η μεταφορά του Φόρου Περιουσίας-όπως εν τέλει θα καθιερωθεί όταν θα έχει εξορθολογιστεί το σύστημα δηλαδή του σημερινού ΕΝΦΙΑ – να περιέλθει ως αυτοτελής πόρος στους Δήμους και στις Περιφέρειες, έτσι ώστε να είναι δυνατή όχι μόνον η χάραξη της στρατηγικής του κάθε ΟΤΑ, αλλά και η ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των συγκεκριμένων πόρων.Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαιτέρως καινοτόμο πολιτική, η οποία όμως ήδη εφαρμόζεται σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ουσιαστική λειτουργία, την αποτελεσματικότητα του Κράτους. »

Ιδιαίτερη σημαντική υπήρξε η μνεία στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την «πολύ μικρή απορροφητικότητα των ενωσιακών πόρων». Ανέδειξε, λοιπόν, ότι « η σκέψη είναι στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστιαία αναφορά στους ΟΤΑ, δηλαδή περίπου το σημερινό ποσοστό, το οποίο κινείται στο 80 προς 20 % υπέρ του Κεντρικού Κράτους, να έρθει σε ένα επίπεδο σχετικής ισορροπίας, έτσι ώστε οι πόροι περίπου να κατανέμονται μεταξύ του Κεντρικού Κράτους και των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, έτσι ώστε να είναι πολύ δυνατή η ανάπτυξη περιφερειακών και δημοτικών έργων. Αυτό βεβαίως, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση διαδικασιών, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για να μπορέσει να υπάρξει απορρόφηση.»

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει την « αύξηση της ευθύνης που έχουν οι Φορείς της Τ.Α., ευθύνη και λογοδοσία η οποία θα πηγαίνει με τις αρμοδιότητες ». Επίσης, την « συμμετοχή των πολιτών και στη διαμόρφωση των δημοσίων οικονομικών, των π/υ δηλαδή Δήμων και Περιφερειών, έτσι ώστε να υπάρχει και ουσιαστική λογοδοσία από τους δημότες και να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα παρέχει ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, μεγαλύτερους πόρους, αλλά ταυτοχρόνως θα σημαίνει επαύξηση της ευθύνης και της λογοδοσίας όλων των εμπλεκόμενων στην Τ.Α. »

Τέλος, δήλωσε πως « Φορείς Διαχείρισης θα περιέλθουν στην Τ.Α., οι οποίοι σήμερα βρίσκονται υπό καθεστώς ευθύνης της κεντρικής εξουσίας, αλλά ουσιαστικά λιμνάζουν επειδή παραμένουν αναξιοποίητοι, θα περιέλθουν οι Φορείς αυτοί στην ευθύνη ιδίως των Περιφερειών, έτσι ώστε να αποτελέσουν πόλους περιφερειακής ανάπτυξης.»

Κλείνοντας, συμπύκνωσε το σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης, επισημαίνοντας πως « η κεντρική εξουσία θα παράγει δημόσιες πολιτικές, αλλά οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα είναι οι Φορείς μέσα στους οποίους θα καλλιεργείται ουσιαστικά το νέο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο της Χώρας.»http://www.airetos.gr

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ομιλία του κ. Γεραπετρίτη (από το 15ο έως το 35ο λεπτό).