Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Σχολικές Επιτροπές Δήμων: πήρε ΦΕΚ το νέο πλαίσιο Διοίκησης και Λειτουργίας τους

24/9/2019
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3537/20.9.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί σχετική Υ.Α. του 2011, επανακαθορίζοντας το θεσμικό πλαίσιοσύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣχολικώνΕπιτροπών και, επιπλέον, σειρά οικονομικών ζητημάτων για τη λειτουργία τους.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε προκαλέσει σφοδρές αυτοδιοικητικές αντιδράσεις στις αρχές του 2018, όταν ο τότε ΥΠΕΣ, Π.Σκουρλέτης, είχε επιφέρει ανατροπές στην εν λόγω Υ.Α. του 2011, με τους Αιρετούς “στα κάγκελα” να καταγγέλλουν ότι η Απόφασή του ήταν αντίθετη με τονόμο, καθώς, αυξάνοντας υπέρμετρα τον αριθμό των κρατικών εκπροσώπων στη σύνθεση των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών, αφαιρούσε τη διοίκησή τους από τους Δήμους.

Σύμφωνα με τις διορθώσεις που τώρα εισάγει οΘ. Λιβάνιος λοιπόν, θα ισχύουν τα εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Οι Σχολικές Επιτροπές είναι ΝΠΔΔ που διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως 15 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.103 παρ.2 του ν.3852/2010 και του αρ.240 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
- Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των Σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την Σχολική Επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό Σχολικής μονάδας.
- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό Σχολικής μονάδας.
Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 (δηλαδή βάσει της πολυσυζητημένης πρόσφατης ρύθμισης «όπου στις διατάξεις νόμων, π.δ. και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Ν.Π. των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα2/5 από τις λοιπές Παρατάξεις»).
Κατά τις συνεδριάσεις των ΣχολικώνΕπιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένησχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη Σχολική Επιτροπή κατατίθεται μέσα σε 5 ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό Τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής του Ν.Π. και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.
Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό διαχειριστή του Ν.Π. ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.
Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη Σχολική Επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η ΣχολικήΕπιτροπή θέτει ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τη ΣχολικήΕπιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι Διευθυντές των σχολείων, οι εκτελούντες χρέη Διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή της Σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.
Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω περίπτωσης και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, η διατήρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των 200 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 500 ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το Δ.Σ.. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.

Περαιτέρω, η Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει ποια είναι τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών, καθώς και ότι, πέραν των έντύπων βιβλίων, το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. http://www.airetos.gr

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ