Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Απλοποίηση από 1η Οκτωβρίου για τους Ισολογισμούς των Δήμων (Εγκύκλιος)


24/9/2019
Σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία μηνιαίας υποβολής στοιχείων Ισολογισμού από τους Δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών, που αίρει ένα γραφειοκρατικό βάρος από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων,επιφέρει η αριθμ.105 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε την 23η Σεπτεμβρίου.

Η εν λόγω μηνιαία διαδικασία πραγματοποιείται έως σήμερα μέσω δύο πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή με χειρόγραφη συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων μέσω της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (στο εξής ΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (στο εξής ΚΔ).
Όπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 και σταδιακά κατέστη το βασικό πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου αντλούνται τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Θ. Λιβάνιος ενημερώνει τους Δήμους ότι πλέον τα οικονομικά στοιχεία της αναφοράς του Ισολογισμού των Δήμων θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ΚΔ και δεν θα καταχωρούνται στα στατιστικά δελτία της ΒΔ.

Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου 2019 οι Δήμοι της Χώρας θα υποβάλλουν τα στοιχεία Ισολογισμού του μήνα αναφοράς «Σεπτέμβριος 2019» αποκλειστικά μέσω της αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου (Διαθέσιμα, Δάνεια, Υποχρεώσεις)» του ΚΔ.
Σημειώνεται ότι η πληροφορία που αφορά στις ρυθμίσεις υποχρεώσεων (2 πεδία) και στα Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης (3 πεδία) δεν περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη αναφορά του ΚΔ και ως εκ τούτου οι Δήμοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν την εν λόγω πληροφορία στα πεδία της καρτέλας Ισολογισμού της ΒΔ. Τα καταργούμενα και εναπομείναντα πεδία της καρτέλας Ισολογισμού της ΒΔ περιλαμβάνονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Πίνακα της Εγκυκλίου.

Επιπροσθέτως, από την ίδια ημερομηνία παύει να υφίσταται η υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων «Σύνολο Εσόδων» και «Σύνολο Εξόδων» στις αντίστοιχες καρτέλες I. ΕΣΟΔΑ και ΙΙ. ΕΞΟΔΑ της ΒΔ.
Επισημαίνεται ότι για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων (εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών), τους Συνδέσμους ΟΤΑ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης της ΒΔ του ΥΠΕΣ (μέσω των στατιστικών δελτίων) σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, με την επισήμανση ότι τα κοινά υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία στον ΚΔ και στη ΒΔ εξ ορισμού πρέπει να ταυτίζονται.

Συνοψίζοντας το σύνολο των ανωτέρω τροποποιήσεων, ο Υφυπουργός σημειώνει πως καθίσταται σαφές ότι οι Δήμοι υποβάλουν, πλέον, το σύνολο των οικονομικών τους στοιχείων μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.
Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος συμβάλει καθοριστικά στην αποφόρτιση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, στη απλούστευση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και παράλληλα στην ενίσχυση της ορθότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων.http://www.airetos.gr

Μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ