Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

AGRAFA NEWS Το ΦΕΚ των νέων Υπουργείων – Όλες οι αρμοδιότητες και οι υπάλληλοι που μεταφέρονται


9/7/2019
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 119) το προεδρικό διάταγμα για τη δομή της νέας Κυβέρνησης.
Σε αυτό περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ό,τι αφορά τη σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και τη μεταφορά Υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και υπαλλήλων μεταξύ Υπουργείων.

Ειδικά όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών η εικόνα είναι διπλής ανάγνωσης.

Από τη μια πλευρά ενισχύεται, καθώς απορροφάένα μόνο μέρος των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Συγκεκριμένα, τα δύο Υπουργεία συγχωνεύονται στο νέο ΥΠΕΣ, με εξαίρεση:
α)σημαντικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται από το Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (δηλαδή τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ και το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας - «Ραπτάρχης»),
β) την Ειδική Γραμματεία του Εθνικού Τυπογραφείου, που από το Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεταφέρεται, ωςσύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στονΠρωθυπουργό.

Από την άλλη, όμως, το ΥΠΕΣαποδυναμώνεται κατά μία Γενική Γραμματεία.Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρεται, ως σύνολοαρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενωνφορέων, από το ΥΠΕΣστο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Ομοίως, και το Κέντρο Ερευνών γιαΘέματα Ισότητας.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα πραγματικότητα της Κυβέρνησης και των υπαλλήλων που μεταφέρονται σε άλλα Υπουργεία, στο π.δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 119) ΕΔΩhttp://www.airetos.gr