Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

AGRAFA NEWS Αποχώρηση από συνδυασμό ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Παναγιώτης Νταβαρινος Ανεξαρτήτως απόφασης που θα βγάλει το δικαστήριο!!!

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Panos Ntavarinos, χαμογελάει, κάθεταιΣας ευχαριστώ ολους.
Ημέρα πέμπτη εκδικάσθηκε 25.7.2019, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, η από 3.7.2019 και με αριθμό καταθέσεως 1017/6.7.2019, με πράξη κατάθεσης καταχώρησης ΕΝ 174/2019 και αριθμό καταχώρησης Προέδρου ΧΠΔ291/2019 ένστασή μου, νομίμως κι εμπροθέσμως επιδοθείσα στο καθ’ ού, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 7730Β/15.7.2019 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Καρπενησίου κου Νικολάου Γερνά (σχετικό 1α ), όπως και στην επικεφαλή του συνδυασμού ως ο νόμος ορίζει, όπως αυτό αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 7731Β/16.7.2019 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Καρπενησίου κου Νικολάου Γερνά.
Εν συνεχεία ο ώδε καθ’ ου η ένσταση κος Γεωργίος Αθανασίου του Κωνσταντίνου άσκησε κατά εμού την από 17.07.2019, με πράξη κατάθεσης καταχώρησης ΑΝΤ 180/17.07.2019 και με αριθμό καταχώρησης ΧΠΔ 295/2019 αντένσταση, την οποία αρνούμαι στο σύνολό της με το παρόν υπόμνημά μου και η οποία θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αόριστη άλλως νόμω και ουσία αβάσιμη για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:
Α. 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ανακήρυξε για τον Δήμο Αγράφων και ειδικότερα για την εκλογική περιφέρεια Απεραντίας μεταξύ άλλων ως υποψηφίους δημοτικούς σύμβουλους εμέ τον ενιστάμενο και, μεταξύ άλλων τον Γεώργιο Αθανασίου του υποψηφιοτήτων. Αμφότεροι υποβάλαμε υποψηφιότητα με τον συνδυασμό ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ με υποψήφια δήμαρχο την κα Σουλιώτη.
Έπειτα την διεξαγωγή των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και δια της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Αγράφων και την εκλογική περιφέρεια Απεναντίας και νικητής υποψήφιος συνδυασμός βγήκε ο συνδυασμός με την ονομασία ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ με εκλεγέντα επικεφαλή και νέο Δήμαρχο τον κο Αλέξανδρο Καρδαμπίκη με ποσοστό 52,68%. Ο δε συνδυασμός με την επωνυμία ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, με τον οποίο είχα υποβάλει υποψηφιότητα, κατατάχθηκε τρίτος με ποσοστό 26,65%. Δυνάμει του ως άνω ποσοστού ο συνδυασμός με τον οποίο κατέβηκα υποψήφιος εκλέγει 6 έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγράφων. Με την δε ως άνω απόφαση τακτικός δημοτικός σύμβουλος της εκλογικής περιφέρειας Απεραντίας του Δήμου Αγράφων ανακηρύχθηκε ο Γεώργιος Αθανασίου του Κωνσταντίνου με 185 ψήφους και εγώ ανακηρύχθηκα ως πρώτος αναπληρωματικός (παρότι είχαμε ισοψηφήσει!) δημοτικός σύμβουλος για την ίδια ως άνω εκλογική περιφέρεια της Απεναντίας.
2.Από την αρχική σταυροδοσία των εκλογών που διεξήχθησαν την 26η Μαΐου 2019, έλαβα 185 ψήφους και ο συνυποψήφιός μου κος Γεώργιος Αθανασίου έλαβε τις ίδιες με εμένα ψήφους και δη 185. Λόγω δε της ισοψηφίας μας και σε εκτέλεση της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4604/2019, το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας εξέδωσε την με αριθμό 40/4.6.2019 πράξη του, με την οποία ορίσθηκε η 14η/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ, προκειμένου να διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ εμού και του συνυποψηφίου μου, κατά το ως άνω άρθρο.
Πλην όμως η ως άνω κλήρωση δεν έλαβε ποτέ χώρα, καθώς ενώ μετέβαινα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας την 14.6.2019 και ώρα 08:30 το πρωί για την ορισθείσα κλήρωση, έλαβα γνώση ότι το ως άνω Πρωτοδικείο είχε ήδη εκδώσει από την 12.6.2019 την υπ’ αριθ.42/2019 ανακλητική απόφασή του για την υπ’ αριθ.40/2019 πράξη ορισμού κλήρωσης, και δη ως προς το σκέλος της διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης. Μάλιστα είχε λάβει χώρα νέα καταμέτρηση στην οποία ουδέποτε κλήθηκα, παρότι είναι πρόδηλο πως μια τέτοια καταμέτρηση – δυνάμει της ισοψηφίας με τον συνυποψήφιό μου - επηρεάζει στον πυρήνα της τη διαδικασία εξαγωγής του εκλογικού αποτελέσματος και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων προσώπων που ορίζει ως λόγο ένστασης το άρθρο 249 § 1 ΚΔΔμίας.
2.""Δάσκαλε που δίδασκες" ή "Το χρονικό του αυτομουτζώματος"!!! Πάντα πίστευα ότι οι παλιές ελληνικές ταινίες είναι αξεπέραστες! Έχουν τον τρόπο μέσα από την υπερβολή να αναδεικνύουν τα ελαττώματα του έθνους μας με απώτερο σκοπό να παραδειγματιζουν και εν τέλει, να ποιούν ήθος! Με αφορμή τις παρελθούσες εκλογές αλλά δεν θα ήταν κακό να θυμηθούμε αυτή την τόσο διδακτική ταινία! Θα μπορούσε να λέγεται"Πολιτική και Πολιτικοί" αλλά έχει ωραιότερο τίτλο: "Υπάρχει και φιλότιμο"!!! Υπάρχει? Πήραμε κάτι από αυτή την ταινία? Και όμως, υπάρχει! Μπορεί να μην το διαθέτουν οι αυτοαποκαλούμενοι πολιτικοί των ημερών μας, που βρίσκονται ευκαιριακά στην πολιτική σκηνή, αλλά το διαθέτουν ευσυνείδητοι πολίτες που όταν διαψεύδονται τα ιδανικά τους έχουν το θάρρος να φύγουν από μία παράταξη που είναι ανακόλουθη! Έτσι, σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τον συνδυασμό ομάδας της Χρυσας Σουλιωτης γιατί ήρθαμε σε αντίθεση με τον πρωταρχικό σκοπό στον οποίο ταχθήκαμε: την εξυπηρέτηση του κοινού καλού μέσω θέσεων ευθύνης! Και παιχνίδια μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον Επειδή, λοιπόν, θεωρώ χρέος μου να μην διαψεύσω τους συμπολίτες μου που με ψήφισαν, σας ενημερώνω ότι δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη τους αλλά θα εργαστώ για το κοινό καλό από όποια θέση μου ζητηθεί! Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάγνωση!!! Με τιμή Παναγιώτης Νταβαρινος