Τρίτη 30 Απριλίου 2019

AGRAFA NEWS Απόφαση του ΔΣ Αγράφων για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού και Ηλεκτροδοτήσεων


Απόφαση του ΔΣ Αγράφων για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού και
Ηλεκτροδοτήσεων
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ Αγράφων την 24
η
Απριλίου 2019, και μετά από την
εισήγηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, έγινε αποδοχή χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 403.700,00 ευρώ.
Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξολοκλήρου, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής, από
το Δημοτικό Συμβούλιο σε επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ηλεκτροδοτήσεων, ανάλογα
με τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων και τις μελέτες που συντάσσονται από την ΔΕΔΗΕ,
κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από το Δήμο Αγράφων και έρχονται να καλύψουν ένα
μεγάλο κενό και ανάγκες δεκαετιών, σε πολλές Τοπικές κοινότητες της περιοχής μας.