Τρίτη 30 Απριλίου 2019

AGRAFA NEWS Πρόταση χρηματοδότησης των γηπέδων ποδοσφαίρου υπέβαλλε ο Δήμος Αγράφων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


Πρόταση χρηματοδότησης των γηπέδων ποδοσφαίρου υπέβαλλε ο
Δήμος Αγράφων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ Αγράφων και κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου κ.
Θεόδωρου Μπαμπαλή, που εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, ο Δήμος Αγράφων έλαβε
απόφαση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».
Συγκεκριμένα ο Δήμος μας υποβάλλει πρόταση (μελέτες) ύψους 744.000,00 ευρώ για τα εξής
γήπεδα:
Α) Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κερασοχωρίου
Β) Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γρανίτσας
Γ) Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Λεπιανών
Δ) Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Βίνιανης
- Μετά την ένταξη και χρηματοδότηση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δυτικής Φραγκίστας
ύψους 430.000,00 ευρώ
- Την υποβολή πρότασης μελέτης από κοινού με την ΕΠΣ Ευρυτανίας για το γήπεδο
Ραπτοπούλου (ο Δήμος συνεργάστηκε με την ΕΠΣ για τη σύνταξη και την ολοκλήρωση της
μελέτης που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
- Την έγκριση της μελέτης γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Κρέντης από το πρόγραμμα LEADER
- Την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Βαλαώρας από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων
- Την κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 Γρανίτσας από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων
- Την απόφαση του ΔΣ, κατά την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για την
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Νέου Αργυρίου, από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων
- Την απόφαση του ΔΣ, κατά την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για την
κατασκευή γηπέδου μπάσκετ βόλεϊ της Βαλαώρας, από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
Αγράφων
Βρισκόμαστε πλέον, ως Δήμος Αγράφων, μετά από μεγάλη προσπάθεια, σε εντελώς
διαφορετική κατάσταση από αυτή που υπήρχε την 1/9/2014, όταν αναλάβαμε ως νέα
Δημοτική Αρχή την διοίκηση του Δήμου.
Υπάρχουν βεβαίως και άλλες ανάγκες με τις οποίες θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα, όμως
οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας αλλάζουν την εικόνα εντυπωσιακά και θα
συνεχίσουν να την αλλάζουν