Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

AGRAFA NEWS τεχνικό πρόγραμμα 2019 του Δήμου Αγράφων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Ευρυτανίας Δήμος Αγράφων Γραφείο Δημάρχου Τηλ: 2237351318 Email: info@agrafa.gr Κερασοχώρι, 16 Απριλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 Ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης, στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 9-4-2019. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι τίτλοι των έργων και τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά και οι Τοπικές Κοινότητες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν. Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων 112.000,00€ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων 45.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων 55.800,00€ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων 30.100,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηριακίου Δ.Ε. Αγράφων 43.400,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριδένδρου Δ.Ε. Αγράφων 17.900,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων 55.400,00€ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων 61.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων 60.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων 25.500,00€ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων 74.800,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων 36.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 61.000,00€ Διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 40.000,00€ Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 15.500,00€ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου 45.500,00€ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου 35.000,00€ Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου 18.500,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου 87.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου 67.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου 118.500,00€ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης 22.300,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης 30.500,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης 26.200,00€ Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης 25.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Βίνιανης 62.000,00€ Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης 18.000,00€ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης 57.000,00€ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας 47.500,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας 28.350,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας 19.500,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας 25.000,00€ Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας 78.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας 54.000,00€ Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας 39.400,00€