Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

AGRAFA NEWS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ – Ιδού τα Άρθρα και η Αιτιολογική Έκθεση


7/3/2019
Το “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και  καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -  Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ » παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά ο AIRETOS.

Όπως μπορείτε να δείτε αποτελείται από τρία Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Τρίτο, δηλαδή από το 50ο άρθρο και έπειτα, περιλαμβάνει τις πολυαναμενόμενες διορθώσεις σε εκλογικές διατάξεις του Κλεισθένη, αλλά και λοιπά θέματα εκλογικής νομοθεσίας, όπως μεταβολές στις ρυθμίσεις περί εκλογικών δαπανών.
Συγκεκριμένα:
- αρ.15: ποσόστωση φύλων στις βουλευτικές εκλογές
- αρ.50 έως 68: εκλογικές ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών (τα κωλύματα εκλογιμότητας στο αρ.51)
- αρ.69 έως 77: διατάξεις για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών
- αρ.82: εξαιρέσεις από το εκλογικό “πάγωμα” προσλήψεων
- αρ.114: διατάξεις σχετικές με τις εκλογικές δαπάνες
Δείτε
Στον AIRETO θα ακολουθήσουν αναλύσεις για όλες τις παραμέτρους των εκλογών του Μαΐου που τροποποιούνται με το νομοσχέδιο.http://www.airetos.gr